Systém Opticom

Technologie optické komunikace založená na smartphonech pro řízení a programování osvětlení a nouzového osvětlení
Evoluce kontroly
Světlo, které komunikuje se světlem – to je princip fungování nové patentované technologie společnosti Beghelli. Opticom (OPTIcal COMmunication Technology), je optický komunikační systém, který dokáže zprostředkovat výměnu informací mezi nouzovými svítidly a smartphonem. Jedná se o systém, který používá kameru a blesk pro odesílání příkazů, dokáže měnit výkon svítidla, jeho funkce a monitoruje osvětlení a nouzové osvětlovací zařízení.
 
Celosvětový patent
Technologie Opticom zcela změnila koncepci řízení osvětlení, což vyvolalo revoluční projekt, který poprvé v tomto odvětví využívá inteligentní telefony - běžně používané předměty s velkým potenciálem - umožňující uživatelům, lidem odpovědným za instalaci a těm kteří jsou odpovědní za bezpečnost v různých společnostech zjednodušit ovládání světelných zařízení.

Vyhrazené pro aplikaci Opticom
Špičková technologie, která zjednodušuje a zlepšuje práci operátorů v tomto sektoru a umožňuje jim naprogramovat a řídit jednotlivé světelné zdroje z řady technologie Opticom prostřednictvím bezplatné aplikace a to bez potřeby dalších zařízení.
 
 
 
 
Zařízení pro nouzové osvětlení s technologií Opticom
Zařízení pro nouzové osvětlení s technologií Opticom Technology jsou vybavena standardním světelným senzorem, který je navržen tak, aby přijímal světelné impulsy přenášené bleskem na příslušném smartphonu, předtím než je transformuje na příkazy, které ovládají samotné zařízení.
Tato obousměrná optická komunikační technologie umožňuje uživatelům měnit výkon a funkce zařízení vybavených automatickou diagnostickou funkcí AT v případě nouze (Autonomy, Flow, SE-SA-PS funkčnost, frekvence funkčních zkoušek a autonomie), což umožňuje automatické zapisování do registru systému: zařízení jsou dotazována pomocí blesku na dotyčném smartphonu a reagují pomocí LED bliknutí a zasílají provozní informace a veškeré informace o poruchách nebo anomáliích.
 
Beghelli Cloud
Tyto informace jsou tříděny a seskupeny na vyhrazeném portálu v Beghelli Cloudu, kde zůstávají přístupné pro uživatele, čímž výrazně zjednodušují proces ověřování funkčnosti systému.
 
Osvětlení technologie Opticom
S ohledem na osvětlovací řešení jsou všechna zařízení s inteligentním napájecím zdrojem Beghelli Smart Driver, která jsou vybavena speciálním světelným senzorem, přeměněna na zařízení Opticom Technology.
Díky blesku a fotoaparátu na smartphonu můžete zapnout nebo vypnout světelný senzor, funkci automatického stmívání a dynamický systém detekce pohybu. Jakmile první svítidlo detekuje pohyb (přičemž detekuje změny světla) dojde automaticky k postupnému rozsvícení ostatních svítidel v koridoru nebo v místnosti (tzv. lavinový efekt). Umožňuje uživateli nastavit každý zdroj světla na požadovaný maximální a minimální výkon.
Proto systém představuje významný zdroj přidané hodnoty pro koncové uživatele, kteří mohou ovládat své osvětlovací systémy pomocí smartphonu.
Díky technologii Opticom umožňují uživatelům díky dynamickému senzoru přítomnosti a automatickému stmívání dosáhnout úspor energie o více než 80%, o 30% více než tradiční osvětlovací systémy LED.
Společnost Beghelli chrání své znalosti a své duševní vlastnictví obecně tím, že podává patenty na své vynálezy, užitné vzory a průmyslové vzory, a ve všech případech chrání jména svých výrobků na trhu konkrétními ochrannými známkami.
 
Baterie Titanium je standardně dodávána pro všechna nouzová svítidla Opticom