Znaki bezpieczeństwa

Oświetlenie awaryjne

Indica LED