Sanifica Aria Beghelli
Sanifica Aria Beghelli

SanificaAria Beghelli

Život je ve vzduchu, který dýcháme

SanificaAria není čistička vzduchu ani zvlhčovač vzduchu. Zařízení nasává infikovaný vzduch z prostředí, aby zcela bezpečným způsobem likvidovalo viry a bakterie prostřednictvím certifikovaného systému ultrafialových paprsků. Vzduch zbavený mikroorganismů se pak uvolňuje zpět do prostředí – zařízení tak průběžně dezinfikuje vzduch!

Až dosud jsme s viry bojovali udržováním sociálního odstupu, používáním roušek a dezinfekcí rukou, ale pro vzduch, který dýcháme, jsme toho udělali málo. Vědecké výzkumy potvrzují, že k přenosu koronaviru dochází prostřednictvím malých kapének, které uvolňují infikovaní lidé, když dýchají nebo mluví. Jsou to částice tak malé, že se šíří vzduchem a dokonce se pohybují několik metrů, čímž se zvyšuje riziko infekce, které je zvláště vysoké v uzavřených prostorách.

Dekontaminace vzduchu je nezbytná a ode dneška existuje skvělé řešení: SanificaAria Beghelli
Další pomoc v
boji
COVID-19
Prokázaná účinnost proti virům, bakteriím a COVID-19
99,9%
Dezinfekce
prostor pro
250m2 /4 hodiny
* SanificaAria 200: Doba počáteční dekontaminace pro dosažení úplného vyčištění místnosti. SanificaAria 30: 50m2 za 4 hodiny
Dezinfikuje přirozeně, stejně jako sluneční paprsky

Jak to funguje?

Účinnost ultrafialových paprsků při zachování naprosté bezpečnosti v přítomnosti lidí

Jak funguje SanificaAria Beghelli
Použitá technologie dezinfikuje vzduch systémem uzavřených komor nasycených UV-C paprsky. Vzduch nasávaný ventilátorovým systémem prochází ultrafialovým světlem, které jej okamžitě dezinfikuje a vrací do oběhu, přičemž proces neustále opakuje.

Celý dekontaminační mechanismus je umožněn díky použití inovativní technologie UV-OXY® pouze v uzavřených komorách. Proto neexistují žádné kontraindikace pro používání zařízení v přítomnosti lidí, protože nevyzařují škodlivé záření ani ozón. Samotný proces dezinfekce lze provádět nepřetržitě, dokonce 24 hodin denně.
SanificaAria Beghelli doma, ve škole a v práci

Doma, ve škole, v práci

Zdravý vzduch při každodenních činnostech

Účinnost dezinfekce vzduchu SanificaAria byla testována akreditovanými laboratořemi, mimo jiné laboratořemi University of Modena a Reggio Emilia, které potvrdily schopnost zařízení bojovat s bakteriemi a viry až na 99,9 %. Výzkum Katedry molekulární medicíny Univerzity v Padově ukázal, že používáním dezinfekce vzduchu můžete snížit riziko infekce způsobené infekčními agenty, včetně virů, téměř na nulu. Poté společnost Beghelli zahájila spolupráci s Technopolí "Mario Veronesi" - TPM Mirandola - institucí, která organizovala a prováděla testy v laboratoři speciálně vybavené pro tuto příležitost. Výzkum byl zaměřen na stanovení antivirové aktivity systému SanificaAria 30 na bázi UV-C záření používaného k dezinfekci vzduchu. Testy byly provedeny na kmeni viru SARS-CoV-2, který je zodpovědný za současnou pandemii COVID-19. Výsledky testu potvrdily účinnost zařízení při snižování viru SARS-CoV-2 až o 99,66 %.
Mezinárodně uznávaný institut IMQ (Italian Quality Mark Institute) potvrdil, že mimo zařízení nedochází k žádné emisi nebezpečného UV-C záření.

Aby nedošlo k narušení zaběhnutého rytmu dne a bylo možné provádět každodenní záležitosti v podmínkách zvýšené bezpečnosti v jakémkoli prostředí: v kancelářích, školách, obchodech, restauracích, barech, hotelech, tělocvičnách, lékařských ordinacích, nemocnicích, průmyslu a samozřejmě i doma, abyste ochránili sebe a své blízké!
Dekontaminace prostředí: Technologie UV-C snižuje riziko kontaminace v jakémkoli prostředí: doma i v práci
SanificaAria 30

SanificaAria 30

Průběžná dezinfekce (místnosti do 50m2)
Výška 58,4 cm - Šířka 15,2 cm - Hloubka 15,2 cm
Až 99,9% účinnost potvrzená testy a studiemi na různých typech virů, bakterií a COVID-19
Bez ozónu
UV-C záření je vyzařováno pouze uvnitř komory
SanificaAria 200

SanificaAria 200

Průběžná dezinfekce (místnosti do 250m2)
Výška 47,7 cm - Šířka 29,6 cm - Hloubka 16 cm
Až 99,9% účinnost potvrzená testy a studiemi na různých typech virů, bakterií a COVID-19
Bez ozónu
UV-C záření je vyzařováno pouze uvnitř komory
SanificaAria 200 specifikace
SanificaAria je řešení Beghelli, které zajišťuje stálou a účinnou dezinfekci vzduchu i za přítomnosti lidí. Zařízení není zvlhčovač vzduchu a nefunguje jako čistička vzduchu. SanificAria je profesionální pokročilý dekontaminační systém s patentovanou technologií uvOxy®, který vyzařuje UV-C světelné vlny v uzavřených komorách. Dezinfekční prostředek je určen pro boj s infekčními agenty, jehož účelem je zajistit maximální bezpečnost.

SanifcaAria je prostředek proti šíření COVID-19