x
1.0
26 November 2018

beghelli.it: website Zásady ochrany osobních údaju

V souladu s Nařízením 196/2003 o ochraně osobních údajů
V souladu s Nařízením 196/2003 o ochraně osobních údajů (dále jen „Kodex“) a v návaznosti na ně tyto informace popisují, jak a za jakým účelem jsou zpracovávány údaje poskytnuté uživateli služeb. Tyto informace jsou poskytovány v souladu s článkem 13 kodexu, s ohledem na doporučení 2/2001 o některých minimálních požadavcích na online sběr osobních údajů v Evropské unii, které bylo přijato dne 17. května 2001 pracovní skupinou ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních dat, a jsou určeny všem, kdo navštíví webovou stránku. Není-li uvedeno jinak, jsou všechny tyto informace poskytovány pouze ve vztahu ke službě.
 

Regulátor dat

privacy@beghelli.it.Jste oprávněni požádat o aktualizaci, změnu nebo odstranění Vašich údajů, a to zasláním písemné zprávy na tuto e-mailovou adresu:  Tyto údaje budou zpracovány zaměstnanci nebo spolupracovníky společnosti, přičemž se vždy bude jednat o pracovníky, kteří v této souvislosti pracují jako osoby, jejichž úkolem je zpracování dat jakožto zpracovateli dat. Monteveglio, Valsamoggia (BO). Regulátorem dat je společnost Beghelli Spa se sídlem na adrese via Mozzeghine 13/15, Loc.

 

Zpracovávané údaje a účely zpracování

Obyčejné používání služby samo o sobě nevede ke sběru nebo zpracování osobních údajů uživatelů, pokud se nejedná o data vyhledavačů a cookies, jejichž relevancí pro účely ochrany osobních dat se zabýváme dále v tomto textu. Pokud data poskytnutá uživatelem obsahují informace vztahující se k třetím stranám, tak uživatel společnosti Beghelli Spa zaručuje, že získá jejich souhlas se sběrem a zpracováním dat. Má se za to, že účely zpracování zahrnují dokončení fáze registrace a využívání služby.

 

Metody zpracování

Ve všech případech se bude zpracování provádět jak on-line tak i off-line s použitím zařízení a postupů, které v souladu se zákonem vhodným způsobem zajišťují bezpečnost a utajení. Byla přijata zvláštní bezpečnostní opatření, jejichž účelem je zabránit ztrátě dat, jejich nezákonnému nebo nesprávnému používání a neoprávněnému přístupu.

 

Souhlas

Při registraci jsou uživatelé vyzváni, aby si přečetli informace poskytnuté v souladu s Kodexem a aby potvrdili svůj dobrovolný souhlas se zpracováním dat pro účely popsané případ od případu.

 

 

Šíření údajů

Osobní data poskytnutá uživateli budou zpracována společností Beghelli Spa nebo stranami pověřenými společnosti jako zpracovatelé dat nebo osobami odpovědnými za zpracování. Tato data mohou být také zpracovávána třetími stranami, které byly pověřeny poskytováním služeb, které souvisí jak s činností webové stránky tak i s plněním smluvních závazků přijatých následně po těchto činnostech. Tyto třetí strany zařídí podání osobních údajů a jejich zpracování za účelem poskytování služby přiřazených každému z nich. Mezi tyto třetí strany patří zejména dodavatelé technologických a telematických služeb, dodavatelé logistických služeb a manažeři platebních systémů a služeb.

 

Využití dat

IT systémy a softwarové procedury odpovědné za fungování služby získávají v rámci svých běžných aktivit některá data, jejichž přenos je implicitní při používání internetových komunikačních protokolů. Tato data nejsou sbírána pro spojení s identifikovanými datovými subjekty, ale - vzhledem k jejich povaze - by mohla umožnit identifikaci uživatelů po dalším zpracování a spojení s údaji v držení třetích stran. Tato kategorie dat zahrnuje IP adresy nebo doménová jména zařízení používaných uživateli, která odkazují na služby, čas žádosti, metodu použitou pro vznesení požadavku na servery, číselné kódy indikující status odpovědi zaslané servery, a další parametry týkající se operačního systému, IT prostředí a stavu zařízení.

Ve všech případech mohou být data použita pro zjištění odpovědnosti v případě trestné činnosti namířené proti internetovým stránkám. Jsou zachována po dobu stanovenou v příslušných právních předpisech. Tato data nejsou šířena a slouží pouze k získání anonymních informací ohledně používání této webové stránky a kontrolují jejich správné fungování.

 

 

Práva datových subjektů

Uživatelé jsou oprávněni kdykoli získat potvrzení o existenci, či jinak, o jejich osobních datech a znát jejich obsah a původ, účely a metody zpracování a - v případě zpracování s použitím elektronických zařízení - logiku použitou pro toto zpracování, jakož i kontrolovat jejich přesnost a požadovat jejich rozšíření nebo aktualizaci nebo změnu (článek 7 vyhlášky 196/2003). Na základě tohoto článku jsou uživatelé oprávněni požádat o výmaz, přeměnu na anonymní formu, kde je to možné, nebo zablokování údajů zpracovávaných v rozporu se zákonem, a také mohou ve všech případech - z legitimních důvodů – vznášet námitky k jejich zpracování. Osobní údaje uživatelů budou zpracovány v souladu s italským právem a podle italského práva (vyhláška 196/2003). Výše uvedená práva mohou být uplatněna zasláním jednoduchého písemného sdělení společnosti Beghelli Spa na via Mozzeghine 13/15, Loc. Monteveglio, Valsamoggia (BO), nebo na e-mailovou adresu: privacy@beghelli.it.

 

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které webové stránky navštěvované uživateli odesílají do jejich zařízení, která je ukládají za účelem jejich vysílání na stejné webové stránky, když jsou tyto stránky opět navštíveny. Naproti tomu, takzvané cookies třetích stran jsou konfigurovány jinou webovou stránkou, než je stránka, kterou uživatel navštívil: každá webová stránka může obsahovat prvky, jako jsou obrázky, mapy, zvuky a specifické odkazy na webové stránky jiných doménách spravovaných na jiných serverech, než jsou navštívené webové stránky. Cookies jsou využívány k různým účelům: Ověřování IT, sledování relací, uchovávání informací o konkrétních konfiguracích uživatelů, kteří navštěvují server nebo ukládání preferencí. Cookies nemají přístup k žádným jiným datům na pevném disku uživatele, nemohou přenášet viry, ani nemohou obdržet  e-mailové adresy. Každá cookie je jedinečná pro prohlížeč daného uživatele.

 

Správa cookies prostřednictvím prohlížeče

Uživatelé mohou kdykoli zrušit souhlas a s budoucím účinkem výběrem konkrétních parametrů prohlížeče, které umožňují vyloučení aktivace cookies.Pokud uživatel zablokoval nebo vymazal cookie, může se stát, že jim nebude možné znovu nastavit preference nebo vlastní nastavení.

 

Souhlas s používáním cookies třetích stran

Pro odmítnutí je nutné deaktivovat soubory cookie třetích stran. Uživatel souhlasí s používáním cookies tím, že listuje webovou stránkou nebo klepnutím na tlačítko Zavřít na informačním banneru.

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY

V souladu s platnými předpisy upravujícími ochranu osobních údajů mohou být osobní údaje, které jste dobrovolně poskytli, zpracovány na základě vašeho souhlasu (který poskytnete zaškrtnutím příslušného políčka) za tím účelem, aby vám byla zasílána obchodní sdělení týkající se výrobků nebo služeb společností, které jsou součástí skupiny Beghelli a/nebo třetích stran, a zejména, aby vám byly posílány newslettery, reklamní materiály, direktmarketingové akce a jiná obchodní sdělení, a za účelem provádění průzkum trhu, pomocí dálkových komunikačních technik, které zahrnují jak automatizované formy kontaktu (např. textové a video zprávy, faxy, zaznamenané telefonní zprávy, e-maily, zprávy webových aplikací) tak i tradiční formy (například poštovních služby a telefonní hovory uskutečněné lidskými operátory).

 

SOUHLAS S PŘEDÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

V souladu s platnými předpisy upravujícími ochranu osobních údajů mohou být vámi poskytnuté osobní údaje také sdělovány třetím stranám, na základě vašeho souhlasu (který poskytnete zaškrtnutím příslušného políčka), pro marketing, profilování a analytické účely.

42 Nařízení 196/2003 v platném znění. Zpracovávané údaje mohou být převedeny do zahraničí - ovšem při řádném prosazování výše uvedených účelů a v plném souladu s článkem Tyto třetí strany budou používat vaše osobní data zcela řádným způsobem a v souladu se zákonem.