Beghelli wśród laureatów konkursu „Diamentów Forbes 2024”!
Diamenty Forbes - prestiżowy ranking najbardziej dynamicznych firm polskiego rynku.

W 2023 roku znaleźliśmy się wśród laureatów Diamentów Forbesa, który jest corocznym rankingiem wyróżniającym największe i najbardziej dynamiczne prywatne firmy w Polsce. Ranking ten obejmuje różne branże, takie jak handel detaliczny, produkcja, technologia czy finanse.

 

Firmy uwzględnione w rankingu "Diamenty Forbesa" są oceniane  przez niezależną kapitułę na podstawie ich wzrostu przychodów, płynności finansowej, a dodatkowo firmy muszą wykazać się dodatnim wynikiem finansowym w ciągu ostatnich lat.

 

Przyznanie nagrody "Diamentów Forbesa" jest wynikiem analizy i oceny danych finansowych przedstawionych przez firmy. Kwalifikując firmy do tego rankingu, muszą one spełniać kryteria związane z przychodami i wzrostem firmy w określonym czasie. Po zebraniu danych finansowych są one poddawane analizie przez ekspertów, którzy oceniają i klasyfikują przedsiębiorstwa według kryteriów określonych przez „Forbesa”. Końcowo zostaje opublikowany ranking, prezentujący najbardziej dynamiczne firmy w Polsce.

 

Celem tego  rankingu jest promowanie i nagradzanie dynamicznych firm oraz podkreślenie ich roli w rozwoju gospodarczym regionu. Uznanie w rankingu "Diamenty Forbesa" jest postrzegane jako niezwykle prestiżowe w polskim świecie biznesu.

 

W tym roku również osiągnęliśmy satysfakcjonujące wyniki finansowe i mimo, że tym razem nie przystępujemy do programu „Diamenty Forbesa 2024” to cieszy nas wyróżnienie, że spełniamy założone kryteria. Osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe i należymy do firm o największym wzroście wartości przedsiębiorstwa. Kolejny rok z rzędu znajdujemy się wśród laureatów konkursu „Diamentów Forbes 2024”.

 

Jesteśmy firmą, która ciągle brnie do przodu, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i nieustannie się rozwija. Mamy nadzieję, że w przeciągu najbliższych lat te wyniki będą na jeszcze wyższym poziomie!

 
Lorem ipsum dolor sit amet