Kontakt

Dane kontaktowe:

 
Beghelli-Polska Sp. z o.o. 
ul. Podmiejska 95, 44-207 Rybnik e-mail zapytania ofertowe: handlowy@beghelli.pl

e-mail FV, zamówienia:      logistyka@beghelli.pl

e-mail karty, certyfikaty:    karty@beghelli.pl


DZIAŁ HANDLOWY48 32 422 55 79 wew.33 i 25
e-mail: handlowy@beghelli.pl


DZIAŁ TECHNICZNY, REKLAMACJITel: 48 32 422 55 79 wew. 26
e-mail: wsparcie@beghelli.pl


DZIAŁ PROJEKTOWYTel: 48 32 422 55 79 wew.28 
e-mail: projektowanie@beghelli.pl


DZIAŁ LOGISTYKITel: 48 32 422 55 79 wew. 32 i 20
e-mail: logistyka@beghelli.pl


DZIAŁ KSIĘGOWYTel: 48 32 422 55 79 wew. 31
e-mail: ksiegowosc@beghelli.pl


ODDZIAŁ WROCŁAWTel: 48 667 950 008, 48 667 709 227
e-mail: wroclaw@beghelli.pl


REGION PÓŁNOCTel: 48 667 955 880
e-mail: polnoc@beghelli.pl