Beghelli wyprzedza konkurencję!
Prawie 18% udziału w rynku opraw oświetlenia awaryjnego w Europie należy do włoskiego producenta.
Kolejna edycja Raportu CSIL The european market for lighting fixtures obrazuje jak kształtowała się struktura europejskiego rynku opraw oświetleniowych w 2019 roku. Dane dotyczą sprzedaży i udziału w rynku według segmentów: rynek opraw oświetlenia awaryjnego oraz opraw oświetlenia podstawowego.
 
Z liczb podanych w raporcie jasno wynika, że liderem europejskiego rynku opraw oświetlenia awaryjnego jest włoski producent- firma Beghelli, którego udział w strukturze wynosi aż 17,7%. Całkowita wartość europejskiego rynku w tym segmencie w analizowanym roku wyniosła ponad 430 mln euro, natomiast sprzedaż zanotowana przez firmę Beghelli osiągnęła 76 mln euro. To ponad dwa razy więcej od zajmującej drugą pozycję firmy Eaton Lighting Europe.
 
Oprawy oświetlenia awaryjnego to trzon oferty produktowej firmy Beghelli, stanowiły ponad 40% sprzedaży włoskiego producenta w 2019 roku.
Jak wynika z najnowszego raportu CSIL, firma Beghelli zajmowała również silną pozycję na europejskim rynku opraw LED, którego wartość wynosiła ponad 13 mld euro. Ze sprzedażą na poziomie niemal 109 mln euro w oświetleniu podstawowym, Beghelli zajęło 18 miejsce wśród 50 największych europejskich producentów. Dodajmy, że ten typ oświetlenia stanowi 100% portfolio włoskiej firmy.
 
Istotną kwestią jest to, że wartość rynku opraw LED w 2019 zanotowała ponad trzynastoprocentowy wzrost w stosunku do roku poprzedzającego. Rozrost sprzedaży w tym segmencie może świadczyć o pogłębiającym się zainteresowaniu technologią LED zarówno w obszarze B2B, jak i B2C. Beghelli wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta i zapotrzebowaniu rynku, poszerzając swoją ofertę o nowe oprawy, systemy komunikacji oraz urządzenia odkażające, które stały się hitem sprzedażowym w ostatnim czasie. 
 
W samym 2018 roku firma Beghelli wprowadziła na rynek kilkanaście nowych opraw oświetleniowych, co z kolei zaowocowało wzrostem sprzedaży oraz wzmocniło pozycję firmy na rynku.  Ciągła ekspansja włoskiego lidera jest odzwierciedleniem ciężkiej pracy, ale przede wszystkim współpracy z partnerami opartej na zaufaniu i wspólnym celu.