Nowości
08 January 2021

Inteligentny sposób na redukcję kosztów zużycia energii od Beghelli

Indywidualny system automatycznej regulacji strumienia oprawy AutoDimm, w przypadku zaistnienia sprzyjających warunków (słoneczny letni dzień, przeszklone biuro z oknami wychodzącymi na południowy zachód itp.), może generować nawet do 45% oszczędności kosztów zużycia energii.

 
AutoDimm - automatyczna adaptacja światła

Oprawy Beghelli mogą zostać wyposażone w funkcję AutoDimm, której zadaniem jest nieustanna automatyzacja strumienia świetlnego w każdym momencie dnia i nocy.

Oprawy wyposażone w taki czujnik światła pracują niezależnie. To oznacza, że samoistnie przeprowadzają proces kalibracji, a także regulują strumień świetlny poprzez dopasowanie światła sztucznego do światła dziennego uwzględniając wiele czynników (np. aktualne warunki pogodowe, liczbę osób obecnych w pomieszczeniu, sposób ustawienia przedmiotów w pomieszczeniu, kolor ścian, odległość oprawy od naturalnego źródła światła, itp.)

Ten inteligentny system wykorzystuje światło naturalne, co pozwala na skuteczne zarządzanie oświetleniem, zachowując wymagany poziom natężenia światła w danym pomieszczeniu o danej porze. Tym samym zmuszając oprawę do zmniejszania mocy sytemu oświetleniowego, czego efektem jest obniżanie się kosztów zużycia energii
(Rys. 1 Automatyczna regulacja strumienia światła)
 
 
Składowe systemu automatycznej regulacji światła

System automatycznej regulacji strumienia składa się z oprawy oświetleniowej wyposażonej w inteligentny zasilacz SmartDriver, który umożliwia zmianę strumienia oraz fotosensora służącego do pomiaru światła odbitego. Taki układ skutecznie i płynnie reguluje strumieniem świetlnym oprawy, w taki sposób, aby utrzymać nie mniejszy niż wymagany, poziom natężenia oświetlenia na płaszczyźnie pracy, niezależnie od dobowych zmian światła naturalnego, wnikającego przez okna lub inne źródła światła.

Sam czujnik światła charakteryzuje się miniaturowym rozmiarem, zaledwie 50-ciu mm, a jego umiejscowienie w rogu obudowy oprawy, czynią go prawie niezauważalnym. Ten przemyślany zabieg pozwala zachować oprawom swój pierwotny estetyczny wygląd.

 
 
Kalibracja

Natychmiast po instalacji oprawy automatycznie uruchamiana jest procedura kalibracji układu regulacyjnego. Mierzone jest światło odbite od płaszczyzn pomieszczenia oraz od oświetlonych obiektów. Na podstawie tych pomiarów następuje płynna regulacja strumienia świetlnego oprawy, której celem jest utrzymanie na stabilnym poziomie ilości światła odbitego (sumy światła sztucznego i naturalnego).

Realizowane jest to poprzez automatyczną redukcję światła emitowanego przez oprawę w momencie, kiedy zwiększa się ilość światła naturalnego. Analogicznie
w przypadku, gdy ilość światła naturalnego maleje, układ automatycznej regulacji zwiększa strumień świetlny oprawy tak, aby światło odbite docierające do oprawy pozostawało na stałym poziomie, nigdy nie mniejszym niż wymagany.

(Rys.2 Indywidualny system automatycznej regulacji strumienia)

 

 

Co ważne - cały proces, począwszy od pierwszej kalibracji poprzez późniejszą regulację, jest wykonywany automatycznie i nie wymaga ingerencji człowieka
w programowanie, ustawianie czy jakiekolwiek inne uruchamianie!

 

 

Specyfika scenariuszy oświetlenia

Automatyzacja oświetlenia możliwa jest dzięki sterownikowi SmartDriver, który umożliwia programowanie opraw zgodnie ze specyficznymi scenariuszami oświetlenia, odpowiadającymi codziennym sytuacjom lub zaprogramowanie ich działania dopasowanego do wykonywania określonych czynności przez użytkowników. Takie scenariusze można uzyskać dzięki kalibracji zasilacza SmartDriver w wybranych trybach AutoDimm - Natural Light oraz Dynamic Light. I tak, czujnik Autodimmer zaprogramowany jako Natural Light będzie determinować swoje działanie pod względem ilości światła dziennego dochodzącego do danego pomieszczenia regulując strumień oprawy w sposób automatyczny. Natomiast Dynamic Light, nazywany również detektorem ruchu, będzie reagować na szybkie zmiany natężenia, uaktywniając zaprogramowaną wcześniej scenę, która będzie obowiązywać przez dowolny, zaprogramowany czas (np. kiedy pracownicy udają się na przerwę i hala produkcyjna pozostaje pusta)

Wybrane sceny mogą być uruchamiane lokalnie lub odbierać polecenia wysyłane zdalnie poprzez Opticom (programowanie oprawy za pomocą lampy błyskowej z telefonu oraz aplikacji Opticom), za pośrednictwem jednostki sterującej lub aplikacji.

 

 

Oprawy LED to jeszcze nie sukces

Opowiadając się za oprawami LED, które nie są wyposażone w inteligentną automatykę regulującą ich pracę, tak naprawdę nie stanowi jeszcze wyboru efektywnej technologii oświetleniowej. Warto zrozumieć, że pomimo poczynionych inwestycji w oprawy LED, zużycie energii może być i tak o ok. 30% większe niż oprawy LED wyposażone w inteligentne systemy kontroli oświetlenia Beghelli.

Różnice pomiędzy wydajnością opraw LED i opraw LED wyposażonych w inteligentny sensor AutoDimm prezentują poniższe wykresy.

 

 
(Wykres nr 1)
Pierwszy wykres,  przewiduje że, raz włączone oprawy LED bez inteligentnej technologii będą się prawdopodobnie świeciły przez cały czas, niezależnie od pory dnia czy obecności osób w pomieszczeniu, niepotrzebnie marnując w ten sposób cenną energię i pieniądze.
(Wykres nr 2)
Natomiast wykorzystując System Automatycznej Regulacji Strumienia - Beghelli AutoDimm, z indywidualnym dla każdej oprawy czujnikiem, jesteśmy w stanie precyzyjnie oświetlić powierzchnię pracy. Spełniając jednocześnie wytyczne PN-EN 12464-1 dotyczące natężenia oświetlenia i jego równomierności, równocześnie ograniczyć pobór mocy opraw w godzinach o dużym natężeniu światła dziennego. Takie rozwiązanie pozwala na 30% oszczędność energii (wykres nr 2).
 
(Wykres nr 3)
W pomieszczeniach gdzie ruch odbywa się sporadycznie (korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia socjalne itp.) doskonale sprawdzi się tryb Dynamic Light. Szybkie zmiany natężenie odczytane z poziomu, na którym odbywa się ruch, uaktywniają zaprogramowaną wcześniej scenę (np. rozjaśnij na 100%). Scena ta obowiązywać będzie przez dowolny, zaprogramowany czas, zanim oprawa powróci do pierwotnego ustawienia (minimum).
W przypadku gdyby ruch odbywał się przez dłuższy okres w zasięgu detekcji czujnika, czas obowiązywania sceny będzie każdorazowo naliczany od początku, po każdym wykryciu ruchu (wykres nr 3).
 
(Wykres nr 4)
Jeżeli charakter obiektu na to pozwala, można jednocześnie aktywować 2 tryby pracy opraw Beghelli Autodimm: Natural Light i Dynamic Light. Takie rozwiązanie spełnia wymagania zawarte w PN-EN 12464-1, gwarantuje skuteczne oświetlenie miejsc pracy, a jednocześnie umożliwia wygenerowanie oszczędność dochodzących nawet do 95% energii, w stosunku do rozwiązań konwencjonalnych (wykres nr 4).
 
Szybki zwrot i realne oszczędności
W porównaniu do tradycyjnych rozwiązań zasilacz SmartDriver wraz z systemem AutoDimm dają szansę oszczędności energii elektrycznej rzędu nawet 45%. Co więcej każdy dopływ światła naturalnego, nawet ten najmniejszy będzie generował oszczędności. Dlaczego tak się dzieje? Wyobraźmy sobie pochmurny listopadowy poranek. Natężenie oświetlenia pochodzące ze światła słonecznego w taki dzień może wynosić kilkaset lx. Natomiast w letni słoneczny dzień, natężenie oświetlenia może osiągnąć nawet 60 000 lx. A jeżeli z tego na biurko dotarłoby tylko 250lx, to rachunki za energię obniżą się o połowę. Dlatego każda ilość światła dziennego, która trafia na powierzchnię roboczą jest ważna, bo powoduje odpowiednie przyciemnianie się opraw. Efektywność ściemniania się opraw zauważalna jest również we wzroście wydajności świetlnej (lm/W) oraz wydłużeniu żywotności oprawy. Przykładowo, przyjmując, że średni strumień oprawy ściemnianej wynosi 50% jej wartości nominalnej, można przyjąć wzrost żywotności oprawy wydłużony o 40%, a skuteczność świetlną zwiększoną nawet do 15%.
(Rys.3 Oszczędności)
 
Rekomendacja stosowania sensora AutoDimmer
Inteligentne technologie oświetleniowe znajdą swoje zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie priorytetem jest obniżenie kosztów energii elektrycznej. Szczególnie oprawy wyposażone w czujnik AtoDimm takie jak: BS100 LED, Acciaio Eco LED, BS240 LED, H250/400 LED idealnie sprawdzą się na obiektach jak hale przemysłowe, czy magazyny. Zaś oprawy typu Lens Panel LED, LED Panel SD, 1418 LED, P236/258 LED, czy LED Panel RTI ze względu nas swój reprezentacyjny wygląd dedykowane są do wnętrz biurowych.
 
Koszty związane z użyciem energii elektrycznej pobieranej przez oświetlanie, nie rzadko stanowią znaczną część wszystkich kosztów ponoszonych w wyniku prowadzenia działalności i utrzymywania obiektów. Zgodzimy się również, że jakość, stan i poziom oświetlenia stanowią istotną rolę z perspektywy samopoczucia osób przebywających w danym pomieszczeniu.
Autorskie rozwiązanie od Beghelli pozwala na automatyczną regulację strumienia oprawy, utrzymując wartość natężenia oświetlenia na założonym poziomie. To daje możliwość nie tylko na realną optymalizację kosztów zużycia energii, czy osiągnięcie, tak ważnego komfortu pracy w miejscach, wymagających zdrowego dla ludzkiego organizmu natężenia światła, ale również troskę o środowisko naturalne, gdyż znacznie zmniejszy się emisja CO2.