Modernizacja oświetlenia bez dodatkowych nakładów finansowych z gwarancją oszczędności
Rachunki za zużycie energii, serwis czy wymianę źródeł światła są za wysokie? Z SYSTEMEM RX można zaoszczędzić nawet 75% kosztów ponoszonych za energię, a sam system można spłacić z uzyskanych oszczędności.
.Rynek obfity jest w wielu dostawców oświetlenia LED. Należy jednak zwrócić uwagę że LED LED-owi nierówny, a  niewłaściwe oświetlenie obiektu czy miejsca pracy znacząco obniża wydajność przedsiębiorstwa.  W niektórych przypadkach może nawet zagrażać bezpieczeństwu pracowników. Błąd na taśmie produkcyjnej wywołany np. przez tzw. efekt olśnienia może skutkować stratami w  produkcji, a  nawet uszczerbkiem na zdrowiu pracownika. LED-y, jak wszystko inne mają swój cykl życia i ich strumień świetlny maleje w czasie. Ważne, by podczas całego okresu eksploatacji został zachowany odpowiedni poziom oświetlenia, czyli taki, jaki wymagany jest przez normę. Dlatego warto zwrócić m.in. uwagę na to, jak szybko tracą strumień świetlny produkty LED, które chcemy zastosować, i  jakie są  zapisy gwarancyjne dotyczące tego parametru.
 
 

Solidne oświetlenie w miejscu pracy

 

W każdym miejscu pracy – zakład produkcyjny, przestrzenie biurowe, szpitale czy obiekty edukacyjne – praca wzrokowa wymaga precyzyjnego oświetlenia. Nieodpowiednie natężenie oświetlenia, niski współczynnik oddawania barw czy wspomniany już efekt olśnienia przez nieprawidłowo skonstruowane oprawy oświetleniowe bez odpowiednich przesłon czy rastrów mogą doprowadzić do niepożądanych efektów, jak zmęczenie oczu, pogorszenie nastroju, stres, zmniejszenie koncentracji, a w konsekwencji popełnianie błędów podczas wykonywania czynności zawodowych.

Dodatkowo zakłady przemysłowe i magazynowe charakteryzują się różnymi warunkami, dlatego zastosowane oświetlenie powinno być adekwatne do potrzeb danego miejsca, a oprawy dobrane w taki sposób, by wyróżniały się konkretnymi cechami, np. odpornością na wilgoć, zapylenie, wysokie lub niskie temperatury, wibracje, środowisko olejowe czy wybuchowe. Konstrukcja opraw musi zapewniać odpowiednią szczelność i  wytrzymałość konstrukcji w całym okresie użytkowania, a nie tylko na początku.

 

                                  

 

Mając na uwadze różne środowiska, warunki obiektów, normy i  troskę o  pracowników, stworzyliśmy unikatowy System RX w skład którego wchodzą specjalistyczne oprawy doskonale sprawdzające się w specyficznych warunkach. Każda z opraw została zaprojektowana w taki sposób, by niezależnie od przeznaczonego dla niej miejsca spełniała odpowiednie wymagania, np. stopień ochrony, stabilność strumienia świetlnego, ograniczenie efektu olśnienia, co przekłada się na poprawę komfortu, a zarazem wydajność i bezpieczeństwo pracy.

 

 

System RX składa się z 6 elementów składowych, którymi są:

 

Finansowanie Beghelli

Koszty? Po co zamrażać własne środki? Modernizację oświetlenia w Systemie RX można spłacić z uzyskanych oszczędności w  wygodnych, miesięcznych ratach. Co więcej, można zyskać dofinansowanie w  postaci bonusu za modernizację oświetlenia nawet do 30% wartości inwestycji.

 

Pisemna gwarancja oszczędności

Wyposażając się w System RX, podpisujesz z Beghelli chroniącą Cię długoterminową umowę. Tym sposobem zabezpieczasz swoje oszczędności energii, ponieważ jeśli będą niższe niż przedstawione w umowie, otrzymasz zwrot za różnicę pomiędzy wartością wyliczoną w umowie a rzeczywistym zużyciem energii.

 

Radiowe sterowanie oświetleniem

Dzięki bezprzewodowemu systemowi komunikacji pomiędzy oprawami zdalnie można sterować, zarządzać, monitorować cały system oświetlenia, a nawet prowadzić serwis. Pozwala to na stały dostęp do funkcji diagnostycznych, danych dotyczących pracy opraw, a także zużycia energii każdej z nich. Sterowanie oświetleniem nie wymaga dodatkowego okablowania, więc unika się kosztów dodatkowej instalacji.

 

 

Autodimm – automatyczna adaptacja światła

Czujnik, którego zadaniem jest płynna regulacja strumienia świetlnego w taki sposób, by utrzymać żądany poziom natężenia oświetlenia na płaszczyźnie pracy, niezależnie od dobowych zmian światła naturalnego. Utrzymanie na stałym poziomie sumy światła sztucznego i  naturalnego realizowane jest poprzez automatyczną redukcję światła emitowanego przez oprawę w momencie, kiedy zwiększa się ilość światła naturalnego. Analogicznie w przypadku, gdy ilość światła naturalne - go maleje, układ automatycznej regulacji zwiększa strumień świetlny oprawy tak, by światło odbite pozostawało na stałym poziomie. Co ważne, cały proces, począwszy od pierwszej kalibracji, poprzez późniejszą regulację, jest wykonywany automatycznie, nie wymaga ingerencji człowieka w  programowanie, ustawia - nie czy jakiekolwiek inne uruchamianie. Układ kalibracyjny działa cały czas równolegle z układem regulacyjnym.

 

Monitoring radiowy

System RX daje dostęp do radiowego monitoringu pracy oświetlenia awaryjnego i  podstawowego. Bezprzewodowa forma komunikacji nie wymaga dodatkowych instalacji, pozwalając na oszczędności w  tym obszarze. Monitoring to szybki, wygodny i  precyzyjny podgląd działania oświetlenia awaryjnego. Samoczynne te - sty zapewniają kontrolę nad oświetleniem awaryjnym, a tym samym dają pewność, że jest ono sprawne i działa zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa w obiekcie

 

Ograniczenie efektu olśnienia

Efekt olśnienia to określenie na nieprzyjemne doznania wzrokowe wywołane zbyt jaskrawym światłem w  polu widzenia. Przykre źródło światła może spowodować trudność w  widzeniu, obniżyć zdolności rozpoznawania szczegółów, a  nawet przedmiotów. A  w  dalszej pespektywie męczyć wzrok, czego skutkiem może być podwyższenie poziomu stresu. Do takiego zjawiska dochodzi poprzez niewłaściwy rozkład lub zakres luminacji albo nadmierne kontrasty w  przestrzeni lub czasie. Dobre oświetlenie musi zapewnić odpowiednią ilość światła, jednocześnie ograniczając efekt olśnienia do współczynników UGR wymaganych nor - mą. Zastosowane specjalistyczne układy optyczne w  oprawach Beghelli skutecznie ograniczają to niebezpieczne dla oczu zjawisko, gwarantując komfort i  bezpieczeństwo pracy osobom przebywającym w oświetlonych pomieszczeniach.

Zadaniem Systemu RX jest generowanie oszczędności, a  jednocześnie zapewnienie czasu użytkowania systemu nawet na 25 lat. Atutem, poza spłatą kosztów inwestycji z  oszczędności energii, które sięgnąć mogą nawet 75%, jest bezpieczeństwo kontraktu w postaci wy - mienionej gwarancji oszczędności. Poza oczywistym celem modernizacji, czyli oszczędności energii, System RX maksymalizuje zyskowność operacji przez radiowy system pełnej automatyki sterowania i  czujników światła Autodimm, a także bezpieczeństwo i komfort użytkowania przez monitoring pracy oświetlenia podstawowego i  awaryjnego. System RX sprawdzi się nawet w małych projektach. Przykładowo przy 200 sztukach opraw Systemu RX, pracujących 16 h/dobę przez 5 dni w tygodniu, może zwrócić się nawet w ciągu roku. Jest to system nie tylko na 5 lat gwarancji, ale nawet na 25 lat prawidłowego użytkowania

 

 

Jeśli chcesz oszczędzać energię w swojej firmie na poziomie nawet 75% w System-ie RX, skontaktuj się z naszym ekspertem
tomasz.chomicz@beghelli-polska.pl
Tomasz Chomicz
Business Development Manager