NuBe - nowoczesna platforma ulokowana w chmurze
Umożliwia zdalne zarządzanie wszystkimi systemami Beghelli oraz dostęp do zgromadzonych w nich danych.

Platforma Nube Cloud pozwala na sterowanie, raportowanie oraz szczegółowe analizy danych, zdalnie pobranych z opraw oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego, zainstalowanych na obiektach w dowolnym miejscu na świecie. Dla NuBe Cloud nie istnieją żadne ograniczenia związane z wielkością monitorowanego obiektu, liczby zastosowanych jednostek centralnych czy opraw. Dlatego platforma staje się potężnym narzędziem mogącym zarządzać nieograniczoną liczbą opraw pracujących w różnych systemach (CBL+LG+LGFM+SD), jak przedstawiono to na wizualizacji.

 

Za pomocą chmury można wykonywać testy, sterować strumieniem świetlnym, zarządzać systemem Autodimm, dokonywać pomiaru mocy chwilowej oraz energii, a także czasu pracy każdej z opraw.

 

Dodatkowo chmura daje dostęp do nowoczesnej usługi takiej jak konserwacja predykcyjna, gdzie na podstawie zaawansowanego algorytmu, system może sam przewidywać czynności konserwacyjne i serwisowe jakie powinien podjąć użytkownik, tak aby zapobiec awariom mogącym wystąpić w przyszłości.

 
 
 

W chmurze NuBe Beghelli Cloud można łączyć z sobą w jeden, nieograniczony w żaden sposób system, niezależne do tej pory rozwiązania, z dziedziny zdalnego monitoringu i zarządzania oprawami, czyli:

 

  • Najnowszy, w ofercie Beghelli, system monitoringu oświetlenia awaryjnego CableCom. Łączy on w sobie szybkość instalacji systemu radiowego LGFM z zaletami systemów które wymagają dodatkowej magistrali danych (LG). System CableCom (CBL) do komunikacji z oprawami awaryjnymi wykorzystuje ten sam przewód, którym zapewniamy oprawom zasilanie. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania dodatkowej magistrali danych, choć sygnał przesyłany jest w „klasyczny” sposób po przewodach.
  • System radiowego monitoringu LGFM, który w tym roku świętuje już swoje 18-ste urodziny, doczekał się III generacji urządzeń i został zainstalowany w kilkunastu tysiącach obiektów na całym świecie.
  • Logica LG to pierwsze na rynku, cyfrowe rozwiązanie monitoringu opraw oświetlenia awaryjnego, z ponad 20-letnią tradycją. Jednostka centralna i oprawy oświetlenia awaryjnego połączone dwużyłowym przewodem zapewniającym przesył sygnału w protokole DALI to teraz już standard, na początku XXI wieku stanowił niedościgniony wzór dla innych.
  • Systemy centralnych baterii Sicuro LG24 i Sicuro LG230, produkowane w niemieckiej fabryce Beghelli Prazisa, zapewniające podtrzymanie awaryjne zasilania opraw, dla dwóch zakresów napięcia 24VDC i 230VDC.
  • System oświetlenia podstawowego SD FM zarządzany radiowo. Wiedza i doświadczenie uzyskane przy wdrażaniu systemu LGFM, zaowocowały wprowadzeniem na rynek w 2015 roku systemu zarządzania oświetleniem podstawowym w sposób bezprzewodowy. Implementacja opraw oświetlenia podstawowego do pracy w systemie SD FM dała użytkownikom, niespotykane do tej pory możliwości konfiguracji opraw, jej elastyczności oraz wykorzystania zupełnie nowych funkcji jak AutoDimm, umożliwiający oprawom oświetleniowym na automatyczną regulację strumienia świetlnego w zależności od ilości światła naturalnego docierającego do płaszczyzny pracy. Wszystkie te zalety przełożyły się na niebywały komercyjny sukces tego projektu, który tylko w Polsce, został zainstalowany na kilkuset obiektach.
 
 
BEZPIECZEŃSTWO NOWEJ GENERACJI

NuBe Beghelli Cloud ulokowana jest na bezpiecznych serwerach jednej z największych amerykańskich firm świadczących tego typu usługi. Po zalogowaniu się z dowolnej, mobilnej czy stacjonarnej stacji roboczej, przy użyciu danych uwierzytelniających, zweryfikowany użytkownik porusza się po platformie, korzystając z najbardziej aktualnych protokołów bezpieczeństwa, poufności i integralności danych. Z kolei zainstalowane na obiekcie urządzenia Beghelli (gateways) łączą się z platformą NuBe Beghelli Cloud za pomocą kompleksowego szyfrowania. W ten sposób Beghelli gwarantuje najwyższe światowe standardy zapewniające bezpieczeństwo użytkowników.

 
NADZÓR WSZYSTKICH SYSTEMÓW W JEDNYM MIEJSCU

Główny ekran pozwala na monitorowanie składu i stanu systemu w czasie rzeczywistym, wyświetla jego lokalizację, wyniki testów autonomii oraz status wszystkich urządzeń. Procedury zarządzania i kontroli są intuicyjne dzięki graficznemu interfejsowi użytkownika, na którym wyświetlają się takie dane jak: liczba obecnych jednostek sterujących i urządzeń do nich przypisanych, określone są ilościowo urządzenia działające poprawnie, te nieosiągalne i te z błędami. Wszelkie anomalie są podświetlane w celu szybkiego rozwiązania problemów, a konfigurowalne wykresy pokazują stan oraz historię systemu poprzez analizę testów automatycznych.

 
 
 
IDENTYFIKACJA I LOKALIZACJA OBIEKTU
Precyzyjne pozycjonowanie systemu z geolokalizacją i dynamiczną mapą.
 
AKTUALNY STATUS
Status obiektu z dynamicznym wykresem na żywo, zgłaszanie wszelkich ogólnych anomalii.
 
EWIDENCJA WSZYSTKICH AKTYWNYCH ALARMÓW
Identyfikacja urządzenia, lokalizacja i rodzaj błędu.
 
RAPORTY
Zestawienie raportów dotyczących anomalii, testów lub prawidłowego działania każdego z urządzeń.
 
 
OPRACOWANE WYNIKI TESTÓW
Wykres blokowy porównuje różne testy zgodnie z ustawionym dostosowaniem (np. miesiąc / rok).
 
PASEK NAWIGACYJNY
Aby przełączyć się z ogólnego widoku, na dane szczegółowe urządzeń, plany i zdjęcia obiektu lub raporty.
 
GLOBALNA WIZUALIZACJA  WSZYSTKICH ZARZĄDZANYCH ZAKŁADÓW

W celu monitorowania kilku obiektów jednocześnie (sieć sklepów, restauracji, oddziałów firmy itp.) dostępny jest globalny ekran na którym przedstawione jest ich rozmieszczenie. Na mapie podświetlane są obiekty, w których występują jakiekolwiek błędy, tworząc globalne centrum powiadomień, z wizualizacją wszelkich anomalii wykrytych we wszystkich zarządzanych obiektach, w czasie rzeczywistym.

 
 
 
POZYCJONOWANIE OPRAW NA RZUTACH LUB ZDJĘCIACH

Wizualizacja opraw na rzutach architektonicznych lub zdjęciach pomieszczeń, może być stworzona w szybki sposób za pomocą prostej operacji jaką jest metoda „przeciągnij i upuść”. Czerwony znacznik wskazuje urządzenia w których wystąpił błąd. Klikając na każde zaznaczone urządzenie, wyświetlane są wszystkie jego dane techniczne i ewentualne błędy, co pozwala na szybką identyfikację i rozwiązanie problemu. System może zarządzać rzutami różnych pięter i zdjęciami wielu pomieszczeń, tak aby uzyskać jak najbardziej pełny i czytelny widok monitorowanego obiektu. Operacje na mapie są ułatwione dzięki funkcjom powiększania, pomniejszania oraz filtrowania.

 
 
 
RAPORTY SYSTEMOWE I DOKUMENTACJA

Każdy zaplanowany test autonomiczny lub funkcjonalny automatycznie generuje raport, który można przeglądać bezpośrednio z platformy chmurowej lub pobrać w formacie pdf. NuBe Beghelli Cloud automatycznie przechowuje wygenerowane raporty, umożliwia ich personalizację poprzez wstawianie informacji konserwacyjnych i sugeruje wszelkie rozwiązania dla znalezionych anomalii. Każdy nowy raport jest analizowany przez system i w przypadku wykrycia anomalii jest on natychmiast przesyłany e-mailem do instalatora lub administratora systemu. W każdej chwili istnieje możliwość pobrania statusu systemu w formacie pdf, spersonalizowanego z logotypami i dodatkowymi informacjami w celu uzyskania pełnego rejestru przeglądów okresowych (LogBook), wymaganego przez normę UNI 11222.

 
 
 

Ideą inteligentnego systemu oświetleniowego jest kompletne zarządzanie oświetleniem podstawowym i awaryjnym w sposób zdalny niezależnie od zainstalowanej ich liczby na obiekcie. W tym celu powstał portal Beghelli NuBe Cloud, w którym wszystkie dane opraw można przechowywać, weryfikować i nimi zarządzać z dowolnej lokalizacji w dowolnym momencie. To narzędzie przeznaczone jest zarówno dla instalatorów, projektantów jak i wszystkich końcowych użytkowników produktów Beghelli.