Odkażacze powietrza SanificaAria, oficjalnie zatwierdzone w Belgii
Urządzenia do dezynfekcji powietrza SanificaAria znalazły się na liście produktów zatwierdzonych przez belgijskie Ministerstwo Zdrowia Publicznego.

Belgijskie Ministerstwo Zdrowia Publicznego, z dekretem ministerialnym z dnia 12.05.2021 r., (Link: Arrêté ministériel déterminant provisoirement les conditions de la mise sur le marché des produits de purification de l’air dans le cadre de la lutte contre le SARS-CoV-2 en dehors des usages médicaux | SPF Santé publique (belgium.be)) opublikowało zasady wprowadzania do obrotu produktów służących do dezynfekcji powietrza w ramach walki z SARS-CoV-2.

Przedstawiony przez urząd wykaz produktów, obejmuje tylko te, które spełniają określone wymogi skuteczności oraz bezpieczeństwa. Na liście wyróżnionych produktów znalazły się odkażacze powietrza SanificaAria 30 i SanificaAria 200. (Link: Liste des produits de ventilation-purification contre le Covid-19 contrôlés et autorisés | SPF Santé publique (belgium.be)).

Oznacza to, że urządzenia Beghelli służące do dezynfekcji powietrza, oparte na innowacyjnej technologii UvOxy zostały uznane i dopuszczone przez właściwe organy do obiegu. Wpisanie na listę odkażaczy powietrza serii SanificaAria jest równoznaczne z potwierdzeniem, że wykorzystana przez Beghelli technologia UvOxy spełnia wymogi i standardy belgijskich organów właściwych w zakresie produktów stosowanych do walki z pandemią.

 

Zasady określające i dopuszczające wprowadzanie produktów do odkażania powietrza na rynek w ramach walki z SARS-CoV-2 zostały określone w Belgii. Odkażacze powietrza SanificaAria 30 i SanificaAria 200 Beghelli znajdują się na liście produktów zatwierdzonych przez organ właściwy.

 

Belgijskie władze śledząc sposoby działań walki z pandemią w innych krajach, odnotowały, że odpowiednie środki ochrony zdrowia wykorzystujące innowacyjne technologie, przeciw rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2, mogą stanowić nowoczesną broń podczas pandemii. To rozwiązanie szczególnie rekomendowane jest do miejsc, w których  nie ma możliwości dostatecznego przewietrzenia pomieszczeń, a które jest wymagane, by spełnić obowiązujące normy związane z jakością powietrza.

Innym celem podjęcia tej inicjatywy przez władze belgijskie było zapewnienie ochrony konsumentom przed produktami nieskutecznymi lub niebezpiecznymi dla zdrowia.

Grupa Beghelli projektuje, produkuje i dystrybuuje, profesjonalny techniczny sprzęt oświetleniowy. Zdobyte doświadczenie na przestrzeni 40 lat oraz oferowana jakość szerokiej gamy produktów i usług, czynią ją europejskim liderem w sektorze oświetlenia awaryjnego, systemów elektronicznych oraz rozwiązań związanych z zachowaniem bezpieczeństwa.

 

 

Szukasz więcej informacji?