Wyniki badań laboratoryjnych o SanificaAria
Obniżone ryzyko infekcji wirusowej w miejscach publicznych, zakładach pracy czy gospodarstwach domowych, dzięki innowacyjnej technologii UVC przeznaczonej do odkażania powietrza.
 
Padwa, 22 października 2020 r. Świat biznesu i świat nauki podjęli współpracę, po to by  stworzyć obiektywną ocenę skuteczności technologii UV-C w odkażaniu powietrza w zamkniętych pomieszczeniach.

Niezwykle interesujące okazały się wyniki eksperymentu dr Paoli Brun z Wydziału Medycyny Molekularnej Uniwersytetu w Padwie. Analizie poddano interakcje zachodzące pomiędzy osobami zakażonymi, a osobami zdrowymi przebywającymi wspólnie w zamkniętym pomieszczeniu. Dzięki wykorzystaniu w badanych warunkach technologii UV-C do odkażania powietrza,  udało się ograniczyć niemalże do zera ryzyko infekcji wywołanych przez czynniki zakaźne, w tym wirusy. To fakt, który może mieć bardzo pozytywny efekt.
w walce z pandemią i stać się odpowiedzią na potrzeby sanitarne w sferze społecznej, w miejscach pracy oraz miejscach publicznych.

"Obecna sytuacja wynikająca z pandemii zwraca uwagę na jakość powietrza pod względem mikrobiologicznym. Powietrze to aktualnie uważane jest za źródło przenoszenia czynników zakaźnych.”

W rzeczywistości, oprócz SARS-CoV-2, istnieją dziesiątki wirusów i bakterii, które mogą być przenoszone przez powietrze i które mogą występować w wysokich stężeniach w pomieszczeniach zamkniętych. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osobom przebywającym w małych pomieszczeniach, prócz stosowania środków ochrony, takich jak maseczki czy dezynfekcja, zaleca się stosowanie urządzeń z technologią UV- informuje dr Paola Brun, pracownik naukowy Wydziału Medycyny Molekularnej Uniwersytetu w Padwie.

 

 
Cyrkulacja uvOxy
Technologia UV-C stosowana przez Beghelli

Technologia UV-C, stosowana przez firmę Beghelli, pozwala w środowiskach takich jak biura, szkoły, restauracje, bary, sale gimnastyczne, szpitale, zakłady przemysłowe, czy domy prywatne, na odkażanie powietrza poprzez system zamkniętych komór nasyconych promieniowaniem UV-C. Dzięki ekskluzywnej technologii uvOxy® wykorzystywanej przez Beghelli w produktach SanificaAria promienie ultrafioletowe są zawsze zamknięte w komorze dekontaminacyjnej, co oznacza, że urządzenia mogą pracować w pomieszczeniach w których, w trakcie odkażania,  przebywają ludzie. Dlatego proces odkażania może być prowadzony nieprzerwanie, nawet przez 24 godziny na dobę. Firma Beghelli intensywnie dążyła do podjęcia współpracy ze światem akademickim i badawczym chcąc ocenić stopień innowacyjności swojej technologii, po to, by zaoferować firmom i społeczeństwu skuteczne narzędzie do ochrony nie tylko przed wirusem SARS-CoV-2, ale także umożliwiające
i zapewniające bezpieczne odkażanie przestrzeni zamkniętych.

"Firma posiada dwa stałe punkty w swoim DNA" - oznajmia Gian Pietro Beghelli, Prezes Grupy Beghelli - "którymi są inwestycje w badania oraz finalizacja badań mających na celu bezpieczeństwo ludzi. W tym duchu zrodziła się współpraca pomiędzy światem akademickim reprezentowanym przez  UniSMART - Fundacja Uniwersytetu w Padwie oraz firmą Polistudio. Dzięki ich wsparciu oraz umiejętnościom otrzymaliśmy możliwość na dogłębną analizę funkcjonalności naszego najnowszego produktu służącego do odkażania powietrza, zarówno w miejscach publicznych, jak i w miejscach pracy oraz domach. Jako firma zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest dzielenie się wynikami badań prowadzonymi przez ekspertów z gronem profesjonalistów oraz  ze środowiskiem naukowym.”

 

Rozwiązania o „maksymalnym bezpieczeństwie”

Pragniemy podkreślić znaczący wkład firmy POLISTUDIO Sp.A w prowadzeniu badań. Dla której od 1986 roku priorytetem jest doradztwo oraz prowadzenie szkoleń
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zrealizowane testy wydają się być interesujące dla świata biznesu, szczególnie uwzględniając ograniczenie ryzyka w świetle wymagań dekretu ustawodawczego 81/08 w sprawie bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Lorenzo Baraldo, dyrektor techniczny POLISTUDIO Sp.A., nadmienia "Pandemia wywołana przez COVID-19 zaskoczyła dużą część światowej populacji i wiele „systemów”, które powinny były jej uniknąć lub przynajmniej „zapobiec”, znalazły się w obliczu bezprecedensowego zagrożenia, podobnie jak wielu pracodawców wraz
z instytucjami zajmującymi się służbą ochrony oraz zapobieganiu zagrożeniom. Odpowiedzialne organy - na podstawie różnych wydanych protokołów - nakazały stosowanie odstępów, używania masek, czy dezynfekcję rąk jako środki ograniczające ryzyko zakażenia. Wskazania te w ocenie typowych zagrożeń bezpieczeństwa pracy uchodzą jednak za niewystarczające. Skłoniło to więc odpowiednie organy państwowe do poszukiwania dalszych rozwiązań „maksymalnego bezpieczeństwa”, do którego pracodawca musi teraz podporządkować swoje postępowania, również na podstawie art. 2087 Kodeksu Cywilnego.

"Uniwersytet w Padwie od kilku lat jest bardzo aktywny w kontekście Trzeciej Misji, czyli promowania transferu wiedzy i innowacyjnych technologii. Celem jest upowszechnianie kultury naukowej i technologicznej w przedsiębiorstwach w celu wspierania wzrostu gospodarczego i rozpowszechniania wiedzy. W szczególności,
w 2020 roku zaangażowanie naszej Uczelni miało na celu również wykorzystanie swoich umiejętności w dostarczaniu konkretnych rozwiązań w walce z trwającą pandemią, czego przykładem jest współpraca z Beghelli, ale także projekt UNI.TI, który zapewnił wsparcie ponad 140 firmom poprzez testy laboratoryjne w celu oceny materiałów na maski chirurgiczne i środki ochrony indywidualnej." oznajmił Fabrizio Dughiero, prorektor ds. transferu technologii i stosunków biznesowych na Uniwersytecie w Padwie.

Beghelli, jako jedna z firm należących do społeczności UniSMART - Wspólnota Innowacji Uniwersytetu w Padwie, rozpoczęła  ważną współpracę, która ma na celu rozpowszechnienie wiedzy oraz osiągnięcie satysfakcjonujących wyników badawczych.

„UniSMART działa na rzecz rozpowszechniania bogactwa wiedzy Uniwersytetu w Padwie z wąskiego akademickiego kręgu na tereny poza granicami kraju.” mówi Fabio Poles, dyrektor generalny Fundacji UniSMART.