Jednostka Centralna LG24 - 8 OBWODÓW

Jednostka Centralna LOGICA 24 z 8 obwodami wyjściowymi to urządzenie zawierające wszystkie niezbędne części systemu oraz pakiet akumulatorów w jednej metalowej obudowie.  Każdy obwód wyjściowy może sterować maksymalnie 32 oprawami.
Monitorowanie opraw odbywa się poprzez dwa rodzaje testów: funkcjonalnego - polegającego na sprawdzeniu działania systemu i autonomicznego - polegającego na sprawdzeniu autonomii akumulatorów. Wyniki testów zapisywane są 
w jednostce centralnej i mogą być udostępnione. Wszystkie Jednostki Centralne LG24 posiadają 7-calowy graficzny ekran dotykowy, zestaw akumulatorów umieszczony jest w dolnej części obudowy Jednostki Centralnej. 
Specifications