Logica 230

Centralny system zasilania opraw awaryjnych z funkcjami diagnostycznymi, automatycznym testem funkcjonalnym i testem autonomii. Każda oprawa wykonuje diagnostykę zgodnie z normą UNI 11222 i komunikuje się z Jednostką Centralną wykorzystując linię zasilającą (obwód) do wymiany informacji.Dzięki tej technologii Jednostka Centralna wysyła zaszyfrowaną transmisję do zaadresowanej oprawy na dedykowanej linii zasilającej bez możliwości wystąpienia błędu.

System umożliwia jednoczesną pracę wersji LG230 i LG24. Możliwe jest również podłączenie istniejących opraw oświetlenia podstawowego do pracy w trybie awaryjnym poprzez zainstalowanie odpowiedniego Modułu Oprawy.

 

 

FUNKCJE

Możliwość sterowania i monitorowania urządzeń oświetlenia awaryjnego na tym samym obwodzie, ale w różnych trybach pracy:

  •  Tryb pracy SE z przejściem w tryb pracy SA poprzez zewnętrzne polecenie
  •  Tryb pracy SE z selektywną aktywacją funkcji pracy awaryjnej poprzez użycie zewnętrznych modułów monitorujących
  •  Selektywna aktywacja funkcji awaryjnej za pośrednictwem wejść pomocniczych
  •  Automatyczne rozpoznanie obwodów, modułów i opraw awaryjnych
  •  Indywidualny monitoring 32 opraw w jednym obwodzie
  •  Automatyczne uruchamianie testów funkcjonalnych i autonomicznych
  •  Automatyczny raport z przeprowadzonych testów.
  •  Przechowywanie raportów przez dwa lata (LOG-BOOK)
Specifications