Oprogramowanie Logica Visual LG

Oprogramowanie do zarządzania jednym lub kilkoma centralnymi systemami oświetlenia awaryjnego LOGICA, LOGICA FM i SoccorLogica. Możliwe jest importowanie rzutów obiektu w standardowych formatach oraz umieszczania na nich adresów zainstalowanych opraw awaryjnych. Interfejs umożliwia bezpośrednie sterowanie oprawami i wyświetlanie ich stanu. Umożliwia wykonanie wszystkich operacji zdalnego sterowania oraz automatyczne pobieranie raportów stanu systemu. Raporty można archiwizować poprzez utworzenie historii zapisu stanu różnych urządzeń.