Společnost
BEGHELLI – ELPLAST,a.s.

Profil společnosti BEGHELLI – ELPLAST,a.s.

Společnost BEGHELLI – ELPLAST,a.s. se na českém trhu pohybuje pod různými názvy již přes 140 roků. Za tu dobu si dobu si dokázala vytvořit jméno jako výrobce kvalitního osvětlení, které splňuje nejpřísnější technické a estetické požadavky. Na domácím trhu se řadí mezi nejvýznamnější producenty svítidel. Výrobky se značkou Beghelli se velmi dobře uplatňují také na zahraničních trzích v Evropě a zámoří. V současnosti je společnost Beghelli-Elplast součástí nadnárodního seskupení Gruppo Beghelli, které mu dodává potřebnou ekonomickou stabilitu a zároveň zajišťuje distribuci a technickou podporu na nových trzích v zámoří jako jsou Mexiko nebo Hong Kong.

 

 

Profil společnosti

Složení sortimentu BEGHELLI – ELPLAST,a.s. je uzpůsobeno tak, aby společnost byla schopna nabízet kompletní osvětlovací řešení pro nejrůznější projekty a vycházet vstříc různorodým požadavkům. Výrobní náplň společnosti je tvořena interiérovými a průmyslovými LED svítidly. Jedná se hlavně o tradiční vestavná, přisazená či závěsná svítidla a o svítidla s vyšším krytím, odolná proti nárazům. Jednotlivé typy svítidel jsou nabízeny v mnoha variantách tak, aby co nejpřesněji vyhověly požadavkům zákazníků. 
V nabídce BEGHELLI – ELPLAST,a.s. lze nalézt také svítidla speciálně konstruovaná pro specifická prostředí se zvláštními požadavky na kvalitu a odolnost. Řadí se mezi ně svítidla s vysokým krytím IP 66 a speciálními světelnými vlastnostmi určená pro použití ve zdravotnictví, svítidla pro sportoviště odolná proti nárazům apod. Nabídku pak doplňují LED svítidla, která jsou určená pro osvětlení venkovní, jako např. ulic, parků, sportovišť apod. Zvláštní skupinu pak tvoří svítidla kruhová vestavná – downlighty. Sortiment Beghelli-Elplast obsahuje také LED svítidla prachotěsná, která jsou určená pro prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů - Zóna 02 a pro prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů - Zóna 22.


Inteligentní bezdrátový systém řízení osvětlení budov – SmartDriver
Elektronická inteligence ve světě LED svítidel. Systém umožňuje nastavit specifické světelné scény napojené na každodenní situace nebo provádět konkrétní činnosti.

 

 

 

 

Snaha udržet krok s nejnovějšími trendy v osvětlovací technice a nabízet kvalitní a moderní produkty vedou společnost k plánovité investiční obnově výrobního parku a péči o profesní růst zaměstnanců. Za poslední roky proto byly vynaloženy desítky miliónů korun do nového strojního zařízení, které zvýšilo kvalitu, rychlost a efektivitu výroby tak, aby vyhovovala nejnáročnějším současným požadavkům. Mezi největší investice patřilo pořízení automatizované lakovací linky Eisenmann, která vedle velkého výkonu vytváří minimální ekologickou zátěž. Výborně se uplatňuje automatické vysekávací, děrovací a tvářecí centrum Trumpf - TruPunch 2000. Díky těmto investicím se v sortimentu objevila nová svítidla na světové technické i estetické úrovni. 

 

 

 

Velkou pozornost věnuje BEGHELLI – ELPLAST,a.s. také zajištění servisu svých svítidel. Vedle standardního pozáručního servisu svým zákazníkům nabízí pomoc při zpracování a specifikaci osvětlovacích projektů. Kromě toho připravuje pro své zákazníky z řad projektantů, zástupců velkoobchodů a elektromontážních firem speciální tématická školení zaměřená na novinky v sortimentu a na osvětu v nových trendech v oblasti osvětlení.


V současnosti patří BEGHELLI – ELPLAST,a.s. mezi nejstabilnější společnosti v brněnském regionu a trvale zaměstnává přes 100 kvalifikovaných zaměstnanců. I v této oblasti si je vedení společnosti vědomo přínosu investic a proto pravidelně organizuje školení a vzdělávací akce, které zvyšují jejich odbornou úroveň a tím přispívají k trvalému růstu produktivity práce.