UV-C NOUZOVÁ SVÍTIDLA

Nouzová svítidla i čističky vzduchu: vše v jednom!
 
Nouzová svítidla proti virům a bakteriím
 
 
Projekt Beghelli věnovaný sanitačnímu systému uvOxy® vznikl po vypuknutí pandemie Covid-19 a řeší problém bakteriologické a virové zátěže přítomné ve vzduchu, a to díky nepřetržitému dezinfekčnímu systému účinnému proti virům a bakteriím.
 
Vedle zařízení pro dezinfekci vzduchu jsme jako první navrhli i zařízení pro nouzové osvětlení, které integruje funkci dezinfekce vzduchu.
 
Naše zkušenosti s výrobou svítidel jsme využili k vytvoření řešení, které přispívá k bezpečnosti a ochraně zdraví na veřejných místech a na pracovišti a zároveň působí proti virům a funguje i při výpadku proudu.
 
Technologie UvOxy®: více než z 99% účinná proti virům a bakteriím
 
Díky procesu miniaturizace byl do nejnovější generace svítidel Beghelli pro nouzové a signální osvětlení přidán sanitační systém uvOxy®, který svou technologii zakládá na průtokové komoře interně osvětlené zdrojem UV-C, do které je vháněn neošetřený vzduch, který je poté vypouštěn dezinfikovaný.
 
Průtoková komora je vybavena ventilačním systémem schopným dezinfikovat velké množství vzduchu navzdory malým rozměrům zařízení.
 
Tento UV-C sanitační systém zabíjí více než 99% virů a bakterií a je navržen tak, aby nedocházelo ke škodlivému přímému kontaktu s ultrafialovými paprsky a aby se zabránilo produkci ozonu. Proces je vždy efektivní a respektuje životní prostředí a bezpečnost lidí.
 
Účinnost systému uvOxy® byla testována různými veřejnými a soukromými laboratořemi.
 
Testy hodnocení antivirové účinnosti byly provedeny mikrobiologickou a virologickou laboratoří univerzity v Modeně a Reggio Emilia, zatímco laboratoř Tecnal ve spolupráci s GELT International provedla testy germicidní účinnosti, které prokázaly, že UV-C čističky SanificaAria Beghelli jsou schopny ozářit určitý objem vzduchu množstvím energie dostatečné k rozložení více než 99% virů, bakterií a jiných mikroorganismů (zkoušky prováděné podle normy ISO 15714).
 
Měření emisí UV-C záření byla prováděna v laboratoři IMQ.
 
Široká škála modelů vhodných pro různé instalace
 
 
Každý spotřebič byl navržen tak, aby splňoval přísné evropské předpisy o bezpečnosti na veřejných nebo pracovních místech (EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034), které předpisují různé úrovně osvětlení a oblasti, které mají být osvětleny podle typu instalace.
Účelem protipanického osvětlení (veřejných prostorů) je zmenšit pravděpodobnost vzniku paniky a umožnit přítomným osobám bezpečný pohyb směrem k únikovým cestám. Účelem nouzového osvětlení únikových cest je umožnit přítomným bezpečný odchod z prostoru poskytnutím vhodných vizuálních podmínek pro určení směru úniku na únikových cestách.
 
Různé modely nabízené společností Beghelli umožňují uspokojit tyto potřeby instalací svítidel v oblasti, která má být zajištěna, v různých počtech a vzdálenostech na základě různých optických charakteristik a emitovaného světelného toku.
 
Z hlediska sanitace vzduchu jsou zařízení navržena tak, aby měla rovnováhu mezi nouzovou a sanitační funkcí, takže větší schopnost osvětlovat nouzovou oblast je ekvivalentní většímu množství sanitovaného vzduchu.
 
Výhody
 
 
  • Integrace dvou funkcí: čištění vzduchu a nouzové osvětlení
  • Ideální umístění pro nouzové i sanitační funkce
  • Není třeba další napájení ani kabeláž
  • Kontinuální sanitace prostředí, dokonce i za přítomnosti lidí
  • Ideální pro uzavřené prostředí a/nebo pro prostředí bez přirozeného větrání
 
Prostřednictvím exkluzivní technologie uvOxy®, kterou společnost Beghelli používá ve výrobcích SanificaAria, ultrafialové paprsky vždy zůstávají v průtokové komoře zařízení, aniž by přicházely do přímého kontaktu s lidmi.
 
Sanitace proto může být nepřetržitá 24 hodin denně, i když jsou lidé přítomni v blízkosti zařízení; je nejvhodnějším řešením pro místa, jakými jsou kina, divadla, školy, restaurace, bary, tělocvičny, nemocnice, průmyslová odvětví, kanceláře, obchody, a jiná řešení, která kvůli regulačním povinnostem, ale i ze zřejmých bezpečnostních důvodů, musí mít nouzové osvětlení.
 
Jste projektant nebo elektromontér?
Kontaktujte nás pro další informace o nouzových svítidlech SanificaAria!