Whistleblowing

OZNAMOVACÍ SYSTÉM SPOLEČNOSTI BEGHELLI – ELPLAST,A.S.

dle českého zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

 

Vnitřní oznamovací systém BEGHELLI – ELPLAST,a.s.

Společnost BEGHELLI – ELPLAST,a.s. zřídila na základě českého zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“) vnitřní oznamovací systém. Pro podání oznámení o možném protiprávním jednání se můžete obrátit na níže uvedenou příslušnou osobu, která primárně přijímá a zkoumá důvodnost oznámení a následně navrhuje opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu.

Společnost BEGHELLI – ELPLAST, a.s. přijímá a vyřizuje oznámení podaná osobami, které jsou u ní v základním pracovněprávním vztahu nebo osobami vykonávajícími pro ni dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, případně se u ní ucházeli o práci nebo jinou obdobnou činnost. Společnost BEGHELLI – ELPLAST,a.s. v souladu s ustanoveními § 9 odst. 2 písm. a) a písm. b) bod 3 zákona vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

 

Oznámení můžete podat následujícím způsobem:

· písemně prostřednictvím níže uvedeného e-mailu

· písemně prostřednictvím poštovní schránky s označením „WHISTLEBLOWING“ umístěné v budově společnosti

· telefonicky prostřednictvím níže uvedeného telefonického kontaktu

· osobně (pro sjednání osobního podání nás kontaktujte na níže uvedené e-mailové adrese)

 

Emailová adresa pro podání oznámení: whistleblowing@beghelli.cz

Příslušná osoba podle zákona o ochraně oznamovatelů: Ing. Sandra Michalcová, tel. 724 063 49