Case Study

Řešení osvětlení: energetická účinnost a vysoká estetická kvalita

Case Study
V celém sektoru osvětlení - průmyslovém, terciárním a veřejném - je efektivita jednotlivých systémů klíčovým požadavkem, a to jak z hlediska úspory energie, tak z hlediska snížení dopadu na životní prostředí, z hlediska optimalizace výkonu a vizuálního pohodlí a snížení nákladů na údržbu.
 
Osvětlení pro dané prostředí musí být navrženo s ohledem na zamýšlené využití daného prostoru a na činnosti, které budou účastníci tohoto prostoru vykonávat.