Case Study

Řešení osvětlení: energetická účinnost a vysoká estetická kvalita

V celém sektoru osvětlení - průmyslovém, terciárním a veřejném - je efektivita jednotlivých systémů klíčovým požadavkem, a to jak z hlediska úspory energie, tak z hlediska snížení dopadu na životní prostředí, z hlediska optimalizace výkonu a vizuálního pohodlí a snížení nákladů na údržbu.
 
Osvětlení pro dané prostředí musí být navrženo s ohledem na zamýšlené využití daného prostoru a na činnosti, které budou účastníci tohoto prostoru vykonávat.
Osvětlení komerčních prostor
Osvětlovací systém v maloobchodním prostředí zaměřeném na prodej oděvů a doplňků, o rozloze 516 m².
Osvětlení továren
Osvětlovací systém v oblasti věnované výrobě špičkových systémů a komponentů pro automobilový průmysl
Obnova vatikánských muzeí
Úspora energie uvnitř Vatikánských Muzeí na výstavní ploše 710 metrů čtverečních