Právní informace

V prvé řadě je třeba poznamenat, že přístup k webovým stránkám společnosti Beghelli (dále jen "Webové stránky"), jejichž domovská stránka je k dispozici na adrese https://www.beghelli.it, automaticky znamená přijetí souboru pravidel, předpisů a postupů, které se na ni vztahují, a které jsou na této webové stránce zveřejněny a/nebo je zde na ně odkazováno. Jako takový je „Uživatel“ proto požádán, aby si je pečlivě přečetl a v případě, že tyto zásady z jakéhokoli důvodu nepřijme, žádáme Uživatele, aby přestal používat tento web. 

 

Duševní a průmyslové vlastnictví

Webová stránka jako celek, její jednotlivé strany a veškerý obsah na nich publikovaný (např. text, obrázky, zvuk, video) tvoří duševní vlastnictví podle Bernské úmluvy a Zákona č. 633 ze dne 22. dubna 1941, tzv. "Zákon o autorském právu" (dále jen "Zákon o autorském právu"), a jsou jako takové chráněny výše uvedeným ustanovením. Pro Českou republiku je v platnosti Zákon č. 121/2000 Sb., Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „Autorský zákon“).

Obsah zveřejněný na těchto Webových stránkách je výhradním vlastnictvím společnosti Beghelli nebo je společnost Beghelli oprávněným držitelem příslušných práv na jejich využívání.

Uživatel je oprávněn stahovat nebo reprodukovat obsah a jiný materiál dostupný na Webových stránkách pro jeho výhradně osobní použití za předpokladu, že tento obsah je doprovázen jasnými prohlášeními uvádějícími jeho zdroj a uznáním příslušných práv, které se vztahují k jeho vlastnictví. Reprodukce a shromažďování veškerého obsahu pro jiné účely, než pro osobní potřebu soukromými osobami bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti Beghelli nebo držitele autorských práv, je výslovně zakázána, jak je podrobně popsáno na této straně, a jako takové bude stíháno podle zákona.

V souladu s článkem 5 Zákona o autorském právu nejsou texty úředních zákonů státu a vládních orgánů, ať už italských nebo zahraničních, pokryty autorským právem. Texty vztahující se k výše uvedeným opatřením a zákonům na této stránce, by neměly být považovány za oficiální. Prostudujte si tedy prosím příslušné papírové texty zveřejněné v oficiálních formátech.

Jakékoli značení a rozlišovací značky, které mohou být publikovány na těchto Webových stránkách, jsou majetkem společnosti Beghelli nebo je společnost Beghelli oprávněným držitelem příslušných práv na jejich užívání.

Přístup Uživatele na Webové stránky a následná interakce s nimi neznamená ani nepředstavuje převod (implicitních či jiných) práv, které se vztahují k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví na tyto Webové stránky, jejich jednotlivé strany a veškerý obsah na nich publikovaný.

 

Odkazy

Třetí strany mohou poskytovat odkazy ze svých stránek na Webové stránky společnosti Beghelli; to je přípustné pouze za předpokladu, že tyto odkazy směřují uživatele pouze k domovské stránce, která se váže ke konkrétní jazykové verzi (k nimž lze přistupovat na následující adrese URL: https://www.beghelli.it, případně pro Českou republiku https://www.beghelli.cz).

Interaktivní odkazy mezi Webovými stránkami společnosti Beghelli a dalšími stránkami provozovanými třetími stranami nejsou kontrolovány (s ohledem na informace, produkty, služby nebo zásady přijaté těmito stránkami) a podobně se nekontroluje, zda jsou tyto stránky provozované podle platných právních předpisů.

Společnost Beghelli nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah publikovaný na těchto externích stránkách, ani za produkty/služby, které tyto stránky mohou nabízet, ani za technické a provozní metody používané těmito stránkami či zásady, kterými se tyto stránky řídí, zejména s ohledem na zabezpečení IT, práva týkající se soukromí a práv, která se týkají průmyslového a duševního vlastnictví. Uživatel je v tomto ohledu povinen používat vhodné systémy antivirové ochrany, dále je povinen informovat se o pravidlech stanovených těmito stránkami, pokud jde o vlastnictví/dostupnost práv, které se týkají průmyslového nebo duševního vlastnictví.

Pravidla a zásady pro ochranu osobních údajů implementované těmito Webovými stránkami se vztahují výhradně na samotný web společnosti Beghelli. Každá stránka, která je přístupná prostřednictvím odkazů z Webových stránek společnosti Beghelli, má vlastní zásady ochrany osobních údajů, která jsou odlišné, nezávislé na Webových stránkách společnosti Beghelli. Společnost Beghelli na stránky třetích stran neuplatňuje žádnou kontrolu, zároveň nenese žádnou odpovědnost za úplnost a zákonnost pravidel, kterými se řídí zmíněné stránky třetích stran. Jako takový musí Uživatel pečlivě prozkoumat zásady a konkrétní pravidla týkající se důvěrnosti stránek třetích stran.

 

Společnost Beghelli nenese žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo nesprávné fungování těchto Webových stránek, které by mohlo způsobit narušení dostupnosti nabízených služeb nebo přístupnosti Webových stránek společnosti Beghelli, či dostupnost obsahu webových stránek třetích stran, které jsou přístupné prostřednictvím odkazů na Webových stránkách společnosti Beghelli. Stejně tak společnost Beghelli nemůže být žádným způsobem zodpovědná za škody (jakéhokoli druhu), které by mohly přímo či nepřímo plynout z interakce s těmito Webovými stránkami.

Společnost Beghelli vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby zajistila aktualizaci a správnost obsahu, který je zveřejněný na těchto Webových stránkách. Chyby a nepřesnosti však nelze vyloučit. Jako taková společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, která se mohou vyskytnout na těchto Webových stránkách. Společnost Beghelli uvádí, že obsah Webových stránek by neměl být chápán jako předsmluvní informace, která je poskytována spotřebiteli. Prosíme tedy případné chyby a/nebo nedostatky; mohou být zaslány e-mailem na adresu: privacy@beghelli.it.

Společnost Beghelli si vyhrazuje právo kdykoli provést opravy, úpravy a vylepšení těchto Webových stránek a jejich obsahu.

Jakýkoli spor týkající se interpretace, aplikace nebo implementace těchto ustanovení podléhá povinnému úsilí o dosažení dohody, která je stanoveno ASAC – „Associazione per lo sviluppo delle associazione di conciliazione“ (Asociace pro rozvoj smírčích sdružení).

Přístupem k Webovým stránkám společnosti Beghelli souhlasí Uživatel s uplatňováním zákonů a předpisů italského a českého státu které se vztahují k používání těchto Webových stránek.

 

BEGHELLI SPA

Via Mozzeghine, 13/15 – loc. Monteveglio – 40053 Valsamoggia (Bologna) – Itálie

Číslo VAT 00666341201

Italský daňový kód a registrační číslo společnosti BOLOGNA 03829720378

Datum registrace 19.02.1996

Základní kapitál ve výši 10 000 000 Eur, splacený v plné výši

 

BEGHELLI-ELPLAST, a.s.

Poříčí 3a – 603 16 Brno – Česká republika

Společnost Beghelli-Elplast, a.s. je součástí nadnárodního seskupení Gruppo Beghelli.

Registrace v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 811

Upsaný základní kapitál: 119 234 500 Kč, splacený v plné výši

IČ: 46347909     
DIČ: CZ46347909