Zásady používání souborů cookies na webových stránkách

CO JSOU SOUBORY COOKIES?

Cookies jsou data vytvořená serverem, která se uloží v textových souborech na pevný disk počítače nebo jiné zařízení, které uživatel používá k přístupu na internet (chytré telefony, tablety atd.). Tato data umožňují shromažďování informací o tom, jakým způsobem uživatel prochází určité webové stránky. Cookies se mohou trvale nebo pouze dočasně uložit do vašeho počítače (tyto jsou známé jako trvalé cookies), ale také mohou být odstraněny ihned po zavření prohlížeče, nebo mohou zůstat uložené po omezenou dobu (těmto se říká relační cookies). Cookies mohou nainstalovat navštívené webové stránky (tzv. cookies první strany) nebo je mohou nainstalovat jiné webové stránky (tzv. cookies třetích stran).

 

JAK SE SOUBORY COOKIES POUŽÍVAJÍ

1. Technické cookies

· Relační cookies / cookies pro prohlížení: používání takzvaných relačních souborů cookies (které se trvale neukládají v počítači uživatele a zmizí, jakmile uživatel zavře prohlížeč), je přísně omezeno na přenos dat ID relace (tvořených náhodnými čísly, která generuje server), jež jsou nezbytná pro bezpečné a efektivní procházení webových stránek a příbuzných aplikací. Takzvané relační soubory cookies používané na webových stránkách https://www.beghelli.it/cs-cz (dále jen „web“) nepotřebují další postupy IT, které by případně mohly narušit důvěrnost procházení uživatelů, a neumožňují získávání osobních identifikačních údajů dotčených uživatelů. Tyto cookies nevyžadují vyjádření souhlasu.

· Trvalé cookies: trvalé cookies zůstávají v zařízení i poté, co uživatel opustí prostředí internetu, a to do doby, dokud je uživatel sám neodstraní nebo dokud nevyprší jejich platnost. Web tento typ cookies vytváří a ukládá do zařízení proto, aby se mohly načíst, když uživatel znovu navštíví daný web. To webu například umožňuje načíst nastavené preference uživatele. Tyto cookies nevyžadují vyjádření souhlasu.

 

2. Analytické cookies: cookies nainstalované za účelem shromažďování zejména statistických souhrnných informací (kolik času uživatel stráví na webových stránkách, počet návštěvníků webových stránek atd.).

· Analytické cookies první strany: srovnatelné s technickými cookies, protože jsou instalovány přímo navštíveným webem a používají se ke zlepšení použitelnosti. Tyto cookies nevyžadují vyjádření souhlasu.

· Analytické cookies třetích stran: analytické cookies, které vytváří a instalují třetí strany pro účely analyzování činnosti uživatele. Tato data se poté využijí ke generování statistik návštěvnosti nebo ke zlepšení nabízeného obsahu, zobrazení podobných produktů a polohy a v případě potřeby cílené reklamy na webových stránkách. Použitým systémem je Google Analytics, což je služba webové analýzy, kterou poskytuje společnost Google LLC (dále jen „Google“). Služba Google Analytics stejným způsobem jako jiné systémy používá cookies k tomu, aby webu umožnila analyzovat, jak ho uživatelé používají. Informace generované souborem cookies o tom, jak uživatel používá web (včetně adresy IP), se přenáší a ukládají na serverech společnosti Google. Google tyto informace použije ke sledování a zkoumání používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním internetu. Google tyto informace také může předat třetím stranám, a to pokud to vyžaduje zákon nebo v případě, že uvedené třetí strany budou výše uvedené informace zpracovávat jménem společnosti Google. Google nebude k žádným údajům uchovávaným společností Google přidružovat adresu IP uživatele. Používání cookies můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, ale v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. IP adresa je viditelná, a proto vyžaduje použití těchto cookies vyjádření souhlasu. Kliknutím na tlačítko „Pokračovat“ na banneru nebo jednoduše pokračováním v procházení webu uživatel vyjadřuje souhlas s tím, že Google bude údaje pro výše uvedené účely zpracovávat.

 

3. Profilovací cookies: cookies se používají ke sledování činnosti uživatele na internetu a k vytváření profilů podle jeho vkusu, zvyklostí, voleb atd. To umožňuje přenos reklamních zpráv do uživatelského koncového zařízení podle preferencí vyjádřených dříve při procházení webu.

· Profilovací cookies první strany: používají a instalují je stránky, aby mohly shromažďovat informace o zvyklostech uživatelů při procházení s cílem navrhovat reklamní sdělení, která co nejvíce odpovídají osobním zájmům uživatele. To znamená, že se také používají k omezení počtu zobrazení určité reklamy uživateli: pro web to znamená efektivnější komunikaci a pro uživatele méně rušivé zobrazování reklam a výběr pouze takových reklam, které se blíží jeho preferencím. Když procházíte web, spouští reklamní cookies potvrzení, že se uživatel dívá na reklamní sdělení, a zobrazuje se propagační obsah, který by pro uživatele vzhledem k dříve navštívenému obsahu mohl být zajímavý. Tyto cookies také umožňují, aby se uživateli při

procházení jiných webů zobrazoval z reklamních důvodů obsah, který na webu naposledy navštívil. Stránky používají reklamní cookies výhradně v anonymním režimu: reklama je cílená, ale totožnost uživatele není známa. Reklamní cookies jsou trvalé, ale zůstávají v zařízení uživatele pouze po omezenou dobu. Tyto cookies vyžadují vyjádření souhlasu.

· Profilovací cookies třetích stran: používají a instalují je třetí strany, aby mohly sledovat činnost uživatele na internetu a aby bylo možné vytvářet profily podle jeho vkusu, zvyklostí, voleb atd. Tyto cookies spravují třetí strany. Web Beghelli také obsahuje tlačítka sociálních sítí / widgety, tj. speciální „tlačítka“ s ikonami sociálních sítí (např. Facebook a Twitter). Tato tlačítka umožňují uživatelům, kteří web procházejí, aby po stisknutí přímo navázali kontakt se sociálními sítěmi a komunikovali s nimi. Díky kliknutím na sociální tlačítka/widgety získává sociální síť data o tom, že uživatel prochází web Beghelli, a současně uplatní vlastní profilovací cookies.

 

SPRÁVA NASTAVENÍ COOKIES

Uživatel vyjadřuje souhlas s používáním cookies zavřením banneru na webu, posouváním stránky nebo získáním přístupu k jakémukoli dalšímu prvku webu.

 

JAK ZMĚNIT NASTAVENÍ COOKIES

Většina internetových prohlížečů je zpočátku nastavena na automatické přijímání cookies. To znamená, že si uživatel může kdykoli nastavit svůj osobní prohlížeč tak, aby přijímal všechny nebo některé cookies, nebo je odmítnout a zamezit tak webu, aby je používal. Uživatelé navíc obvykle mohou nastavit předvolby svého prohlížeče tak, aby obdrželi upozorněni pokaždé, když se v počítači uloží soubor cookie. Uživatel také může na konci každé relace odstranit všechny soubory cookies, které se nahromadily na pevném disku použitého zařízení. Pokud chcete odstranit cookies nainstalované ve složce se soubory cookies nainstalovaného prohlížeče, nezapomeňte, že každý prohlížeč má vlastní postup pro změnu nastavení cookies.

Pokud si uživatel nepřeje přijímat cookies služby Google Analytics, může navštívit stránku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ Chcete-li se o cookies obecně dozvědět více, navštivte stránku http://www.allaboutcookies.org Chcete-li se dozvědět více o behaviorální reklamě a ochraně soukromí na internetu, navštivte stránku http://www.youronlinechoices.com Další informace o cookies služby Google Analytics najdete na adrese http://www.google.com/intl/it/analytics/privacyoverview.html Chcete-li se dozvědět více o cookies služby Criteo, které se používají na našem webu, navštivte stránku http://www.criteo.com/en/privacy-policy

 

 

Název souboru cookie
 

Zdroj

Účel

Data uložená souborem cookie

Vypršení platnosti souboru cookie

Typ

__RequestVerificationToken

XTRA

Soubor cookie, který brání odesílání dat formulářů z jiného webu

 

Trvání relace

Technický

aut

XTRA

Soubor cookie pro relaci uživatele

 

Trvání relace

Technický

ckp

XTRA

Přijetí zásad používání souborů cookies

Skutečná: Přijetí

Trvání relace

Technický

crt

XTRA

Obsahuje odkaz na košík uživatele

ID košíku

20 dnů

Technický

_ga

Google Analytics

Užívaný službou Google Analytics k zaznamenání unikátního ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webové stránky.

Údaje o prohlížení, navštívené stránky, IP adresa, původ uživatele.

2 roky

Technický

_gat

Google Analytics

Omezuje četnost požadavků

Údaje o prohlížení, navštívené stránky, IP adresa, původ uživatele.

1 minuta

Technický

_gid

Google Analytics

Užívaný službou Google Analytics k zaznamenání unikátního ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webové stránky.

Údaje o prohlížení, navštívené stránky, IP adresa, původ uživatele.

24 hodin

Technický

NID

Google

Cookies, které odesílá prohlížeč na stránky Google, aby se zaznamenaly předvolby uživatele o prohlížení, například preferovaný jazyk, počet výsledků vyhledávání, které si uživatel přeje zobrazit na stránku, a předvolba, zda se má aktivovat filtr Google SafeSearch.

unikátní ID

6 měsíců

Profilování třetích stran

test_cookie

Google DoubleClick

Používá služba Google DoubleClick ke kontrole, zda prohlížeč uživatele podporuje cookies.

Unikátní ID

Relace

Profilování třetích stran

c_user

Facebook

Používá se společně s cookies xs k ověření totožnosti na Facebooku.

ID uživatele (Facebook ID)

90 dnů

Ověřování

datr

Facebook

Identifikuje prohlížeč, a to z důvodů zabezpečení a pro účely zachování integrity webu, včetně obnovení účtů a identifikace potenciálně ohrožených účtů.

ID prohlížeče a časová značka (ID prohlížeče)

2 roky

Zabezpečení, integrita webu a integrita produktu

fr

Facebook

Hlavní reklamní soubor cookie Facebooku, který se používá ke zveřejňování, měření a zlepšování vhodnosti reklam.

ID uživatele a prohlížeče, časová značka, další různá data (šifrované ID Facebooku a prohlížeče)

90 dnů

Reklama a měření

pl

Facebook

Slouží k záznamu přístupu zařízení nebo prohlížeče prostřednictvím platformy Facebook

A nebo N

90 dnů

Ověřování

presence

Facebook

Užívá se k používání funkcí a služeb webu

Funkce a služby webu

Trvání relace

Funkce a služby webu

sb

Facebook

Používá se ke zlepšení návrhů přátel

ID prohlížeče a časová značka

2 roky

Funkce a služby webu

act

Facebook

Používá se pro účely analýzy a výzkumu

Funkce a služby webu

Trvání relace

Funkce analýzy a výzkumu

xs

Facebook

Používá se společně s cookies c_user k ověření totožnosti na Facebooku.

ID relace, datum vytvoření, hodnota ověření, zabezpečený stav relace, skupinové ID mezipaměti

90 dnů

Ověřování

 
 

POVINNOST POSKYTOVAT ÚDAJE

Osobní údaje zpracovávané instalací technických cookies a analytických cookies první strany jsou nezbytné k zajištění správné navigace na webu. Vyjádření souhlasu s instalací analytických cookies třetích stran a profilovacích cookies je dobrovolné. Vaše osobní údaje budou zpracovány instalací těchto cookies pouze po výslovném vyjádření souhlasu podle výše uvedených postupů.

 

PŘÍJEMCI DAT

Data mohou zpracovávat externí subjekty, které působí jako nezávislí správci, například dozorčí nebo kontrolní úřady a orgány. Data mohou jménem společnosti zpracovávat také externí subjekty určené jako zpracovatelé, kteří pro tyto postupy obdrží náležité a vhodné pokyny. Tyto subjekty lze převážně zařadit do následujících kategorií:

· společnosti, které nabízejí služby doručování e-mailů;

· společnosti, které nabízejí služby nezbytné pro plnění účelů uvedených v tomto informačním dokumentu (dodavatelé IT, společnosti zabývající se správou a údržbou webů atd.).

 

SUBJEKTY OPRÁVNĚNÉ KE ZPRACOVÁNÍ

Data mohou zpracovávat zaměstnanci s určenými firemními rolemi, kteří jsou přiděleni k plnění výše uvedených účelů, byli ke zpracování výslovně oprávněni a obdrželi příslušné provozní pokyny.

 

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ STÁTŮM MIMO ČLENSKÉ STÁTY EU

Data shromážděná pomocí cookies společnosti Google mohou být předávána mimo Evropskou unii a přesněji do Spojených států. Uvedený zpracovatel zajišťuje odpovídající úroveň zabezpečení osobních údajů, která je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a to na základě standardních smluvních doložek („Standard Contractual Clauses“). Záruky a ochranná opatření v doložkách zajišťují srovnatelnou úroveň ochrany zaručenou v EU GDPR a Listinou.

 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ – STÍŽNOSTI U DOZOROVÉHO ÚŘADU

Společnost poskytuje e-mailovou adresu privacy@beghelli.it, na niž mohou všechny dotčené subjekty údajů zasílat správci žádosti o udělení přístupu k příslušným údajům, o výmaz, provedení změn, opravu chyb, integraci chybějících údajů a omezení zpracování, jak se předpokládá v případech uvedených v § 18 GDPR, a jakékoli námitky proti zpracování z důvodů souvisejících se zvláštními osobními okolnostmi, jak je teoreticky oprávněným zájmem správce. V případě zpracování na základě souhlasu nebo smlouvy a zpracovávání automatizovanými prostředky mají subjekty údajů rovněž právo získat osobní údaje, které se jich týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil. Subjekty údajů budou mít právo kdykoli odvolat souhlas udělený pro marketingové a/nebo profilovací účely a vznést námitku proti zpracování údajů pro marketingové účely, včetně profilování souvisejícího s přímým marketingem. Aniž je dotčena možnost subjektu údajů, který dává přednost tomu, aby byl pro výše uvedené účely kontaktován výhradně tradičními prostředky, vznést námitku výhradně proti přijímání korespondence automatizovanými prostředky. Odvolání souhlasu neohrožuje legitimitu zpracování založeného na souhlasu získaném před odvoláním. Subjekty údajů mají právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu v členském státě, v němž má daný subjekt obvyklé bydliště nebo v němž pracuje, nebo ve státě, ve kterém došlo k předpokládanému porušení.

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je:

BEGHELLI - ELPLAST,a.s., IČO 46347909, se sídlem Poříčí 185/3a, Staré Brno, 639 00 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 811

BEGHELLI SPA, se sídlem Via Mozzeghine, 13/15 – loc. Monteveglio – 40053 Valsamoggia (Bologna) – Itálie, Číslo VAT 00666341201, Italský daňový kód a registrační číslo společnosti BOLOGNA 03829720378

kontaktní e-mail: privacy@beghelli.it Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť nejsme povinnou osobou dle čl. 37 GDPR.

 

Další informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webové stránce www.beghelli.it.