SanificaAria schválena v Belgii
Naše dezinfekční prostředky jsou na seznamu produktů schválených belgickým ministerstvem zdravotnictví.

Belgické ministerstvo zdravotnictví ve své vyhlášce ze dne 12.5. (odkaz: Arrêté ministériel déterminant provisoirement les conditions de la mise sur le marché des produits de purification de l’air dans le cadre de la lutte contre le SARS-CoV-2 en dehors des usages médicaux | SPF Santé publique (belgium.be)) zveřejnilo pravidla pro uvádění produktů na čištění vzduchu na trh v rámci boje proti SARS-CoV-2.

 

Úřad rovněž zveřejnil seznam produktů, které splňují požadavky na účinnost a bezpečnost při uvádění na trh, a mezi tyto výrobky patří i spotřebiče Beghelli SanificaAria 30 a SanificaAria 200 (odkaz: Liste des produits de ventilation-purification contre le Covid-19 contrôlés et autorisés | SPF Santé publique (belgium.be)).

 

Také se v tomto případě ukázalo, že i další výrobky Beghelli s technologií UVOXY v tomto ohledu splňují požadavky příslušných úřadů.

V Belgii byla definována pravidla pro uvádění přípravků na úpravu vzduchu na trh pro boj proti SARS-CoV-2. Beghelli SanificaAria 30 a SanificaAria 200 jsou uvedeny v tomto seznamu schválených produktů.

 

Díky této důležité iniciativě si patřičné orgány po tom, co již bylo zjištěno v jiných zemích, všimly, že adekvátní technické prostředky, které kromě obecných prohlášení prokazují skutečnou účinnost při snižování množství SARS-CoV-2 ve vzduchu, mohou být nápomocná tam, kde není možné dostatečně větrat prostory, aby splňovaly standardy kvality ovzduší. Dalším cílem iniciativy je chránit spotřebitele před výrobky, které jsou neúčinné nebo zdraví nebezpečné. Skupina Beghelli navrhuje, vyrábí a distribuuje profesionální technická osvětlovací zařízení (také s kombinovanou nabídkou produktů a služeb), je evropským lídrem v odvětví nouzového osvětlení a také vyrábí elektronické systémy pro domácí automatizaci a průmyslové a domácí zabezpečení.