SanificaAria v NeuroCentru
NeuroCentrum Clinic v Jesenici u Prahy
S naší čističkou vzduchu SanificaAria 30 se můžete setkat na různých místech. Jedním z nich je nyní i
v Jesenici u Prahy, kde se můžete při své návštěvě volně nadechnout vzduchu očištěného od virů a bakterií.