Vysílací modul
Automatizované osvětlení budov
Vysílací modul je rádiové zařízení napájeno 230 V střídavým napětím, vybaveno vstupem na 230 V, který umožňuje posílat rádiové příkazy jednotlivým svítidlům anebo určitým spínacím zařízením. Zařízení s přibližnými rozměry 30 × 64 × 20 mm má čtyři svorkovnice, dvě pro napájení (N a P) a dva pro input (I), které rozpoznává přítomnost fáze přes nulu (N). Tento modul má vestavěnou anténu a může se instalovat do jakékoliv nestíněné krabice. Pokud se instaluje do montážního boxu 503, zabere místo jedné objímky.

Funkce, které lze provádět s vysílacím modulem, jsou následující:
– Přenos časovaného povelu (spínací tlačítko anebo pohybové čidlo)
– Přenos stavu (zapnutí zap/vyp)

Povely přenášeny vysílacím modulem jsou přiřazeny buď jednomu svítidlu, anebo celé skupině svítidel.
Pracovní teplota: -20 ÷ +50 °C
Automatizované osvětlení budov
Specifikace
Automatizované osvětlení budov