Obnova vatikánských muzeí

Úspora energie uvnitř Vatikánských Muzeí na výstavní ploše 710 metrů čtverečních

 
Instalace se nachází v prostředí restaurované Galerie, která se nachází v Novém Křídle uvnitř Vatikánských Muzeí. Navržení osvětlení bylo zahájeno vypracováním zkušebních testu, které se uskutečnily prímo na místě, na základě požadavku zadavatele. Požadavky byly především dvojího typu:

1) nepřímé osvětlení galerie pomocí směrovaných reflektorů umístěných na římsách a zaměřených na klenby/kupole;
2) nepřímé osvětlení výklenku obsahujících umělecká díla.

K těmto požadavkům se připojila nutnost osvítit ruznými způsoby ústrední oblast, konkrétně výklenky a postranní klenby, pro příležitost speciálních událostí.
 
Údaje z instalace