Přijímací a spínací modul

Automatizované osvětlení budov

Přijímací a spínací modul je rádiové zařízení, napájeno 230 V střídavým napětím, které obsahuje integrované relé, které je schopné ovládat svítidla a jiné elektrické zařízení.
Zařízení s přibližnými rozměry 30 × 64 × 20 mm má čtyři svorkovnice, dvě pro napájení (N a P) a dvě pro 230 V výstup (N a Pout). Tento modul má vestavěnou anténu a může se instalovat do jakékoliv nestíněné krabice. Pokud se instaluje do montážního boxu 503, zabere místo jedné objímky.
Výstupní relé je schopné spínat maximálně proud 260 W. Tento modul má v sobě integrovaný měřič výkonu a počítač elektrické energie distribuované na výstup. Tento modul spojený s jedním anebo více vysílacími moduly aktivuje odpovídající povely.
Pracovní teplota: -20 ÷ +50 °C
Automatizované osvětlení budov
Specifikace
Automatizované osvětlení budov